Cyngor Gyrfaol

Cyngor Gyrfaol

Mae ymgynghorwyr gyrfaol ar gael i’r holl fyfyrwyr ar bob campws.

Mae Gyrfa Cymru’r Gorllewin yn cynnig gwasanaeth diduedd ar bob campws, a chymorth ynghylch ffurflenni cais a datganiadau personol ar gyfer UCAS. Mae’r gwasanaeth hwn hefyd yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd heb gofrestru ar gwrs coleg a fyddai’n dymuno cael rhagor o gyngor ynghylch yr hyn sydd ar gael.

Ffoniwch 01554 748112 i drefnu apwyntiad

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.