Canlyniadau

Canlyniadau

Mae gan y coleg hanes hir-sefydledig o ganlyniadau academaidd rhagorol parhaus a chyflawniadau galwedigaethol.

Gellir gweld rhestr lawn o ganlyniadau Mehefin 2014 fel PDF yma >>

Am fwy o wybodaeth ac ystadegau ar gyfer cyrsiau academaidd a galwedigaethol, cysylltwch â Mike Williams, Pennaeth Cynorthwyol Cynllunio ar gyfer y Cwricwlwm, Ansawdd a Gwella ar 01554 748004 neu mike.williams @ colegsirgar.ac.uk

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.