Cymorth Ariannol

Rhaglen Hyfforddeiaeth

Cymhwyster: 16 - 18 oed, newydd adael yr ysgol, Yn ddi-waith

 

Beth yw Hyfforddeiaeth?

  • Bydd Hyfforddeiaeth yn darparu'r cymorth, y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i fyd gwaith, Prentisiaeth neu barhau i ddysgu ar lefel uwch
  • Rhaid i chi fod rhwng 16-18 oed ac wedi gadael yr ysgol
  • Byddwch yn derbyn lwfans hyfforddi ar gyfer y rhaglen Ymgysylltu a Lefel 1 (Ymgysylltu £30 yr wythnos a Lefel 1 £50 yr wythnos)
  • Rhaid i chi fynychu'r rhaglen Ymgysylltu am 21 awr yr wythnos i dderbyn £30 yr wythnos
  • Rhaid i chi fynychu'r rhaglen Lefel 1 am 37.5 awr yr wythnos i dderbyn £50 yr wythnos
  • Hefyd, gallwch chi gael cymorth gyda chostau teithio
  • Bydd eich hyfforddiant yn dechrau gyda sesiwn gynefino yn y coleg lle byddwch yn cwrdd â'ch ymgynghorydd hyfforddi ac yn cytuno ar eich cynllun dysgu unigol a phenderfynu ar eich lleoliad gwaith
  • Nod y rhaglen yw eich helpu i ddatblygu eich sgiliau er mwyn i chi allu symud ymlaen i fyd gwaith, Lefel 1, prentisiaethau neu gwrs coleg llawn amser

 

Os oes gennych ddiddordeb yn y rhaglen bydd angen i chi wneud apwyntiad yn eich swyddfa Gyrfa Cymru leol, lle cewch gyfweliad arweiniol a'ch cyfeirio, gobeithio at y rhaglen Am ragor o wybodaeth am y Rhaglen Hyfforddeiaeth cysylltwch â: Wyn David, Ymgynghorydd Hyfforddi Rhaglen Hyfforddeiaeth Ymgysylltu

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.