Newyddion y Coleg

Myfyrwyr yn cystadlu ar gyfer Carfan y DU

Mae myfyrwyr o Goleg Sir Gâr wedi mynychu digwyddiad hyfforddi a all arwain at eu bod yn cynrychioli’r DU yn WorldSkills ym Mrasil, 2015.WorldSkills Logo

Y digwyddiad paratoi ar gyfer WorldSkills, sydd wedi gwahodd 161 o gyfranogwyr o’r DU a Gogledd yr Iwerddon, yw’r cam cyntaf ar gyfer ennill lle yng Ngharfan y DU.  “Mae’n rhaglen hyfforddi galed,” meddai Paul Evans, cydlynydd cystadlaethau yn y coleg.  “Mae’n galed gan fod yr hyfforddiant yn helpu’r  myfyrwyr i gyrraedd y safon benodol sydd ei hangen i gael eu dewis ar gyfer Tîm y DU yn y rownd derfynol ym Mrasil.”  Gwnaeth pum myfyriwr o Goleg Sir Gâr a gymerodd ran yn y digwyddiad gystadlu yn y Sioe Sgiliau, cystadleuaeth dros y DU gyfan a gynhaliwyd yn Birmingham NEC, gyda 700 o bobl yn cymryd rhan. 

Mae meysydd sgiliau myfyrwyr Coleg Sir Gâr yn cynnwys: gwaith saer - Gareth Jones (wedi’i gyflogi gan Wasanaethau Adeiladu Paul Taylor) a Simon McCall (wedi’i gyflogi gan Jones & Johnson), turnio CNC -Richard Samuel (wedi’i gyflogi gan Schaeffler UK), patisserie a melysion - Hannah Bagshaw (wedi’i chyflogi gan Sosban) a phlastro/leinio sych - Nathan Roblin (wedi’i gyflogi gan Schaeffler UK Ltd).

Dywedodd Barry Liles, Hybwr Sgiliau Cymru a phrifathro Coleg Sir Gâr: “Mae’r ystod eang o sgiliau a arddangosir gan ein myfyrwyr sydd wedi dechrau ar y broses hon yn dangos eu safon uchel iawn o waith sydd yn arwydd cadarnhaol i ni fod ansawdd dysgu ac addysgu Coleg Sir Gâr yn uchel iawn mewn nifer o feysydd ac yn amlwg yn deilwng o gyfle i gystadlu ar y lefel hon.”

Ychwanegodd Paul Evans: “Yn ogystal â derbyn hyfforddiant yn y coleg, mae cyflogwyr yn chwarae rhan fawr yn llwyddiant y myfyrwyr, gan feithrin eu sgiliau yn y gweithle a chaniatáu iddynt gael yr amser i gymryd rhan, felly mae’n bleser i groesawu ein partneriaid diwydiant i mewn i’r broses hon.”

Mae’r myfyrwyr yn bump o 16 cystadleuydd o Gymru, sydd yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru, ac a gymerodd ran ym Mhrifysgol Loughborough.

Diwedd


 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.