Newyddion y Coleg

Coleg yn croesawu darlithydd cemeg newydd

Mae aelod staff newydd wedi ymuno â'r rhaglenni Safon Uwch a Mynediad lle mae'n rhannu ei arbenigedd mewn cemeg a gwyddoniaeth.

Mae Dr James Vile yn dysgu Safon Uwch cemeg, TGAU gwyddoniaeth, Bagloriaeth Cymru a hefyd mae'n diwtor cwrs ar y rhaglen Mynediad i Wyddoniaeth. 

Gyda gradd PhD mewn cemeg, a ddyfarnwyd gan Brifysgol Caerdydd, mae Dr Vile wedi ennill profiad yn gweithio'n helaeth o fewn y diwydiant cemeg i gwmni Gofal Iechyd ac Ecolab 3M, sy'n arwain y byd mewn technolegau dŵr, hylendid ac ynni.

Mae Dr Vile yn gemegydd brwdfrydig sy'n credu bod cemeg yn hanfodol bwysig o fewn cymdeithas. “Mae cemeg yn bwnc diddorol iawn sy'n effeithio ar ein bywydau'n feunyddiol,” meddai. “Oni bai am ddarganfyddiadau mawr mewn cemeg megis tanwydd, plastigion a thechnoleg, ni fyddai'r gymdeithas mor ddatblygedig ag y mae heddiw.”

Mae'n athro brwdfrydig sy'n mwynhau rhannu ei wybodaeth gyda'i fyfyrwyr.

Ychwanegodd Dr James Vile: “Mae cemeg yn bwnc llawn hwyl sy'n caniatáu i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o sut a pham fod pethau'n gweithio.   Mae yna lawer o elfennau ymarferol o fewn y pwnc ac yn aml caiff y dysgwyr brofi dangosiadau dramatig yn y dosbarth.

“O fewn y coleg mae'r niferoedd yn y dosbarthiadau yn gymharol fach ac mae hyn yn hwyluso datblygiad perthnasau gwaith ardderchog rhwng y staff a'r myfyrwyr sydd ond yn gallu cael effaith gadarnhaol ar gyflawniad.”

Mae cemeg, a astudiwyd yn draddodiadol fel pwnc Safon Uwch, wedi cael ei nodi fel pwnc cynorthwyedig allweddol gan Brifysgolion Elit Grŵp Russell. 

Mae astudio cemeg yn hanfodol i'r rheiny sydd am astudio pynciau allweddol megis meddygaeth, deintyddiaeth a gwyddor filfeddygol ond hefyd mae'n agor drysau i ystod eang o yrfaoedd.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.