Newyddion y Coleg

Gwobrau Cymreig ar gyfer myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Mae myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill gwobrau aur ac arian mewn cystadleuaeth ar draws Cymru. 

Mae Debbie Dorritt, a enillodd yr aur ac Alisha Conde, a enillodd yr arian, ill dwy yn astudio diploma lefel un mewn iechyd a gofal cymdeithasol ar Gampws Y Graig yn Llanelli.

Wedi'u hysbrydoli gan Ebony Evans, myfyrwraig o Goleg Sir Gâr a enillodd wobr arian y DU yn y Sioe Sgiliau llynedd, fe gymerodd y ddwy ran yng nghategori Iechyd a Gwyddorau Bywyd cystadleuaeth sgiliau cynhwysol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, a feirniadwyd gan Sam Jones, is reolwr Cartref Gofal Tŷ Blaenos. 

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, cyfres o ddigwyddiadau a gynhelir mewn colegau ar hyd a lled y wlad yw Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, gyda’r nod o ddathlu sgiliau galwedigaethol a chreu gweithwyr cyflogedig arobryn, hynod fedrus ar gyfer gweithlu Cymru.

Meddai Sue Hope-Bell, darlithydd yng Ngholeg Sir Gâr: "Roedd brîff y gystadleuaeth yn cynnwys cynllunio diwrnod i'r brenin i oedolyn hŷn, gan ystyried unrhyw anghenion meddygol neu ychwanegol a dewisiadau personol, sut y maent yn cyfathrebu â defnyddiwr y gwasanaeth ac ymgorffori iechyd a diogelwch yn y cynllun.

"Fe wnaethon nhw gwblhau asesiad risg a thrafod gyda'r beirniad y dulliau gorau i gefnogi'r unigolyn, maent wedi defnyddio gwybodaeth o'r holl unedau maent wedi eu hastudio eleni yn ystod eu diploma lefel un mewn iechyd a gofal cymdeithasol."

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.