Newyddion y Coleg

Nina yn cael ei chydnabod gyda gwobr dros Gymru gyfan i ddysgwyr sy'n oedolion

Mae myfyriwr cwrs gradd mewn ffasiwn yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill gwobr dilyniant Ysbrydoli i ddysgwr sy'n oedolyn sy'n cydnabod  cyflawniadau unigolion eithriadol sydd wedi goresgyn heriau sylweddol yn eu bywydau.

Cyn dychwelyd i addysg, roedd Nina Miklaszewicz wedi wynebu llawer o heriau, gan gynnwys magu pump o blant ar ei phen ei hun, byw mewn lloches i fenywod a gweithio mewn tair swydd i geisio dod â dau ben llinyn ynghyd. 

I ddathlu ei chyflawniadau, ym mis Mehefin eleni, cafodd Nina Miklaszewicz wahoddiad i seremoni wobrwyo o fri yng Nghaerdydd. Yno derbyniodd y wobr ar gyfer Cymru gyfan yn nigwyddiad dathlu dysgu oedolion mwyaf Ewrop.

Er ei bod yn ddisgybl deallus, gadawodd Nina'r ysgol yn 16 oed oherwydd ei chofnod presenoldeb isel, am ei bod yn gofalu am aelod o'r teulu.   

Cafodd ei henwebu ar gyfer Gwobr Dilyniant Ysbrydoli gan Steve Kelshaw, sy'n gyfarwyddwr cefnogi dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr, ac meddai: “Mae taith Nina yn anhygoel; mae hi'n ymgorfforiad o'r wobr hon, sef dysgwr o oedolyn sydd wedi gwneud cynnydd er gwaethaf yr anfanteision.” 

Ar hap digwyddodd Nina gamu yn ôl i addysg pan ddaeth hi i noson agored yng Ngholeg Sir Gâr yn gwmni i ffrind a oedd mewn cadair olwyn. Bu'n siarad â thiwtor a wnaeth gydnabod ei photensial, ac arweiniodd hyn at gais llwyddiannus am gwrs. “Pan fydd rhywun yn dweud wrthych eich bod yn gallu gwneud rhywbeth mae hynny fel hud a lledrith i rywun sy'n teimlo'n ddi-werth,” meddai Nina Miklaszewicz.

A hithau'r cyntaf yn ei theulu i fynd i brifysgol, defnyddiodd Nina ei chymhwyster newydd i symud ymlaen i radd mewn ffasiwn.  “Nid dim ond fi sy'n haeddu cyfle,” meddai. “Y bobl sydd heb ddim yw'r rhai fydd yn gweithio'n galed, mae ganddynt dân yn eu boliau a rhywbeth i'w brofi. Dim ond ychydig o help llaw sydd angen arnynt i ddechrau dringo'r ysgol a byddant yn carlamu ymlaen.”

O'r blaen byddai'n disgrifio ei hun fel rhywun a gafodd ei rhoi heibio fel ‘methiant’, ond bellach mae Nina'n fwy penderfynol nag erioed.  “Rwy'n benderfynol bod fy mhlant a'm hwyrion yn cael addysg a byddwn yn gallu torri'r cylchtro hwn o dlodi a diffyg uchelgais,” meddai. “Mae hi wedi cymryd 40 mlynedd i mi gyrraedd fan hyn a dw i ddim am roi i fyny nawr.”

Meddai Debbie Gill, a welodd ei photensial ar ei hymweliad cyntaf â'r coleg: “Pan wnes i gwrdd â Nina ei brwdfrydedd, ei hegni a'i hysfa i lwyddo wnaeth fy ysbrydoli i'w chefnogi. 

“Mae'n rhyfeddol i weld bod ei chymhelliant a'i hysfa i wella ei haddysg ei hun yn cael y fath ddylanwad cadarnhaol ar addysg ei phlant.”

 

Llun: Nina Miklaszewicz, myfyriwr cwrs gradd mewn ffasiwn yng Ngholeg Sir Gâr a enillodd wobr dilyniant Ysbrydoli i ddysgwr sy'n oedolyn 

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.