Newyddion y Coleg

Darlithydd yn ennill Gwobr Addysgu Pearson

Mae Charlie Hammond, sy'n ddarlithydd yng Ngholeg Sir Gâr, wedi ennill gwobr arian yng nghategori defnydd neilltuol o dechnoleg Gwobrau Addysgu Pearson.

Mae Charlie, a gafodd ei ddewis allan o filoedd a enwebwyd ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, yn rhedeg cyrsiau antur awyr agored ar gampws y coleg yn y Graig, ac mae'n un o 56 o enillwyr sy'n cael eu cydnabod am eu dulliau addysgu arloesol.

Bydd Charlie yn ymuno â'i gyd-enillwyr gwobr arian yn rownd derfynol y DU Gwobrau Addysgu Pearson a gynhelir yn Llundain ar Hydref 22 ble byddant yn cael gwybod pwy sydd wedi ennill un o'r 11 o Wobrau Aur Plato, sef gwobrau Oscar y Deyrnas Unedig i Athrawon. 

Meddai Louis Dare, sy'n rheolwr datblygu e-ddysgu yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae Charlie, i bob pwrpas, wedi mabwysiadu'r defnydd o Dechnoleg Gwybodaeth a Dysgu (ILT) yn y dosbarth gan ddefnyddio Google Classroom fel llwyfan ar gyfer aseiniadau, ffeiliau dysgwyr a rheolaeth cwrs.

“Mae e'n rhagweithiol ac arbrofol dros ben ac mae wedi rhagori yn y prosiect gan ddefnyddio adborth gan y myfyrwyr fel gyriad craidd ar gyfer symud ymlaen.”

Meddai Rod Bristow, Llywydd Pearson y DU: “Mae'n anrhydedd i ni gael cefnogi'r Gwobrau Addysgu bob blwyddyn. Gall addysgu gwych gael effaith enfawr ar addysg plentyn felly mae'n hanfodol ein bod ni'n cydnabod ac yn dathlu athrawon ysbrydoledig, am eu hymrwymiad i ddysgu ac addysgu ac i wella cyfleoedd bywyd y genhedlaeth nesaf.  Dylai pob un o'r rheiny sy'n derbyn tlws arian heddiw ymfalchïo'n fawr iawn yn eu cyflawniadau ac edrychaf ymlaen i gwrdd â nhw yn y seremoni derfynol nes ymlaen eleni."

Bydd y seremoni hon, o'r enw Arwyr Dosbarth Prydain, yn cael ei ffilmio a'i darlledu gan y BBC fel llwyfan i arddangos rhagoriaeth mewn addysg.

 

Charlie Hammond mewn dathliad syndod gan staff a myfyrwyr ar gampws y Graig Coleg Sir Gâr. Ef yn y llun gyda Amanda Daniels, cyfarwyddwr yr addysgu, dysgu a datblygu staff.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.