Newyddion y Coleg

Chwaraewyr yr Academi'n cael eu dewis ar gyfer y daith dan 18 oed i Dde Affrica

Mae chwech chwaraewr o Goleg Sir Gâr wedi cael eu dewis i garfan dan 18 oed Cymru ar gyfer taith arfaethedig Undeb Rygbi Cymru i Dde Affrica'r mis Awst hwn.

Mae'r prif hyfforddwr Geraint Lewis wedi enwi Rhys Davies o Aberdaugleddau, Daniel Davies o Landeilo, Scott Lloyd o Whitland, Llyr Green o Lanaman, Lewis Ellis-Jones o Aberystwyth a Thomas Rogers o Bontyberem yn y tîm.

Mae Euros Evans, cyfarwyddwr rygbi Coleg Sir Gâr wrth ei fodd gyda'r fath gynrychiolaeth fawr. “Rydym uwch ben ein digon gyda phum chwaraewr yn y garfan,” meddai.  “Mae hyn yn dangos bod academi rygbi'r coleg yn darparu amgylchedd da iawn lle y gall chwaraewyr gyflawni eu potensial.”

Lleolir yr academi rygbi yn Llanelli ac mae'n parhau i anelu am ragoriaeth, gan mai Academi Scarlets Llanelli yw'r Ganolfan Ragoriaeth Achrededig gyntaf yn y rhanbarth. 

Ychwanegodd Evans: “Mae'r chwaraewyr hyn wedi gweithio'n arbennig o galed ar hyd y flwyddyn ac maen nhw'n llawn haeddu'r cyfle i brofi eu hunain yn erbyn rhai o'r chwaraewyr dan 18 oed gorau yn y byd.”

Yn ychwanegol i wynebu De Affrica a'i thîm A, bydd tîm Cymru dan 18 oed hefyd yn chwarae un gêm yn erbyn Ffrainc, yr Eidal neu Loegr. Bydd y gemau'n digwydd ar draws Cape Town ar Awst 11, 15 a 20.

 

Llun: Chwaraewyr Academi Rygbi Coleg Sir Gâr sydd wedi cael eu dewis ar gyfer taith dan 18 oed Undeb Rygbi Cymru i Dde Affrica'r mis Awst hwn.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.