Newyddion y Coleg

Dyfarniadau sylfaen yn cydnabod cyflawniad myfyrwyr

Fe wnaeth tîm sylfaen a chyn-sylfaen Coleg Sir Gâr gynnal diwrnod gwobrwyo i gydnabod cyflawniadau ei fyfyrwyr.

Mae'r rhaglenni yn cynnig cyflwyniad gyda chefnogaeth i fyfyrwyr i'r coleg ac i addysg bellach ac mae wedi ei anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg a'r rheiny sydd angen cymorth ychwanegol gydag astudio neu sefyllfaoedd cymdeithasol.

Mae llwyddiant ac enw da'r rhaglenni yn siarad drosto'i hun gyda 80% o fyfyrwyr yn symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch.    Eleni fe wnaeth pump o fyfyrwyr gwblhau eu cwrs gyda phresenoldeb o 100% ac mae cyfartaledd y cwrs yn 92%.

Meddai Kim Goodwin, arweinydd y rhaglen, Coleg Sir Gâr: "Mae'n bwysig cydnabod cyflawniadau myfyrwyr gan fod llwyddiant y rhaglen yn cael ei feithrin yn fawr iawn gyda chefnogaeth mentoriaid, ar lefel unigol.  

"Rwyf bob amser yn cael fy mhlesio gan y cynnydd mae myfyrwyr wedi ei wneud ers iddynt ddechrau coleg, rhai yn dod at addysg yn ofnus ac yn nerfus, ond mae ein tîm ni yn gweithio'n llwyddiannus iawn ac rwy'n falch o'r gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud i fywydau pobl ifanc."

Cefnogwyd y diwrnod gwobrwyo hefyd gan Sam Brown, o'r Prosiect Down to Earth a Sian Thomas a Phil Jones o Ymddiriedolaeth y Tywysog.  

 

Lluniau

Myfyrwyr Coleg Sir Gâr yn eu diwrnod gwobrwyo yn derbyn eu tystysgrifau a'u gwobrau cyflawniad lefel un Ymddiriedolaeth y Tywysog gan Sian Thomas, gweithredwr rhaglen cyrhaeddiad a Phil Jones, cyfarwyddwr rhanbarthol gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Kim Goodwin yn cyflwyno Harry Voss, Myfyriwr y Flwyddyn ar gyfer rhaglenni cyn-sylfaen a sylfaen yng Ngholeg Sir Gâr. 

Lluniau: http://ow.ly/l5Gx30dzm7j

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.