Newyddion y Coleg

Astudiaethau gradd Ian yn ei helpu i hybu ei yrfa mewn peirianneg

Graddiodd Ian Lucas, myfyriwr Peirianneg o Goleg Sir Gâr, gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn peirianneg fecanyddol.

Ar ôl dechrau ei yrfa fel prentis mecanyddol, anogaeth ei ddarlithwyr a chefnogaeth ei gyflogwr, Vale Europe Ltd, a ysbrydolodd Ian i fynd â'i astudiaethau ymhellach hyd at lefel prifysgol.

Gosododd y cwmni nodau datblygu i Ian wrth iddo ddechrau astudio mewn dosbarth nos.   Fe'i dyrchafwyd yn ddiweddarach i arwain y tîm cynnal a chadw o fewn ei gwmni a dyma pryd cafodd ei annog i astudio HNC.  "Mae'r HNC a'r HND wedi bod o fudd i mi yn fy rôl yn y gwaith," meddai Ian.    "Cefais hefyd fy annog gan un o'r darlithwyr a ddywedodd wrthyf fod gennyf y potensial i fynd yr holl ffordd hyd at lefel gradd a nawr fy mod wedi cwblhau fy BSc, mae wedi arwain at bosibiliadau eraill i symud ymlaen ymhellach o fewn Vale."

Cyn cychwyn ei HNC, nid oedd Ian wedi ymwneud ag addysg ers 10 mlynedd.    "Yr her oedd mynd yn ôl i'r afael â phethau, megis darllen a chwblhau aseiniadau i lefel dechnegol," meddai.    "Fodd bynnag, roedd y prosiectau yr oeddwn wedi ymgymryd â hwy fel rhan o'r HNC a'r radd yn brosiectau byw, gwirioneddol yr oeddwn wedi eu rhoi ar waith yn y gwaith."

Mae'r radd anrhydedd mewn peirianneg fecanyddol ar gampws Y Graig, Coleg Sir Gâr yn Llanelli, yn diwallu anghenion y diwydiant modern ac mae'n cael ei hasesu trwy aseiniadau, arholiadau a gwaith prosiect.  

Ychwanegodd Ian Lucas, cydlynydd cynnal a chadw peirianneg MCMI ar gyfer Vale Europe Ltd: "Mae Vale yn cydnabod ansawdd y cyflwyno yng Ngholeg Sir Gâr oherwydd prentisiaid y gorffennol a'r prentisiaid presennol a gellir adlewyrchu'r technolegau newydd sy'n cael eu datblygu yn y diwydiant amser real drwy'r pynciau sy'n cael eu cyflwyno yn y coleg."

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.