Newyddion y Coleg

Llwyddiant Darlithydd yn y byd celfyddydau Cymreig

Mae cydweithio rhwng darlithydd celf ac athro prifysgol wedi arwain at ennill cystadleuaeth a gwobr clod uchel yng nghystadleuaeth Ymchwil fel Celf Prifysgol Abertawe.  

Bu'r artist gweithredol Mandy Lane sy'n dysgu cwrs gradd anrhydedd mewn cerflunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr, yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r athro Kirsti Bohata, pennaeth astudiaethau rhywedd ym Mhrifysgol Abertawe ar brosiect a wnaeth arwain at ddarn o waith celf a elwir yn Haearn ar y Wisg.   Mae'r darn, a oedd yn defnyddio haearn tawdd a ffrog 100 mlwydd oed, yn cynrychioli ymateb yr artist i ymchwil yr athro i fywyd a ffuglen y diwydiannwr Prydeinig Amy Dillwyn, awdur ffeministaidd cynnar a greodd un o'r enghreifftiau cynharaf o ffuglen lesbiaidd Fictoraidd. 

Cystadleuaeth Ymchwil fel Celf y brifysgol yw'r unig un o'i math sydd â diddordeb yn yr ymchwil a'r adrodd straeon sydd y tu ôl i'r gwaith celf.

Meddai Mandy Lane: "Roeddwn wrth fy modd o gael fy newis ar gyfer preswyliad Wales Arts Review ym mis Mawrth pan roeddwn yn gweithio gyda'r athro Bohata oedd yn fy helpu i gyda fy ymchwil i Amy Dillwyn.    

"Cyflwynodd ei hymchwil hi a fy ngwaith celf i ac rwyf wrth fy modd ein bod wedi ein henwi fel un o 15 o enillwyr."

 

Haearn ar y Wisg:  Cliciwch yma i ddysgu mwy am yr Athro Ffug a'i gwaith.

Podlediad Unigryw: Mandy Lane, artist preswyl Wales Arts Review ar gyfer mis Mawrth, yn trafod y cymeriad sy'n ganolbwynt i'w phrosiect, yr Amy Dillwyn ddiflino.

Gwyliwch Haearn ar y Wisg yn cael ei greu yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.