Newyddion y Coleg

Dychwelyd i addysg wedi arwain at wobr i raddedigion y DU

Roedd Nick Francis yn gwybod bod angen iddo ail-ymuno â'r system addysg os oedd am gael swydd roedd yn teimlo'n angerddol amdani.

Gydag ychydig o addysg yn unig ar ôl ei arholiadau TGAU, fe wnaeth osod llythyr gwrthod am le prifysgol ar ei wal, a'i ddefnyddio fel cymhelliant i ddod o hyd i lwybr ar gyfer ei ddyfodol.  

Gyda diddordeb yn y diwydiant cerddoriaeth, fe wnaeth Nick gais am le ar y cwrs diploma estynedig mewn technoleg cerddoriaeth yng Ngholeg Sir Gâr.   "Cefais groeso mawr gan y coleg," meddai.    "Nid oeddwn yn siŵr os oeddwn yn gymwys oherwydd fy oedran ond hyblygrwydd y coleg oedd yr hyn a wnaeth fy helpu i ddychwelyd i addysg."

Am ei fod yn fyfyriwr aeddfed, sylweddolodd Nick nad oedd am golli ei ail gyfle ac aeth ati i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r coleg a chyn pen dim fe'i hetholwyd yn llywydd Undeb y Myfyrwyr a oedd yn golygu cefnogi myfyrwyr a bod yn rhan o gyfarfodydd rheoli, yn cynnig llais i fyfyrwyr.   Fe wnaeth hefyd gynnal digwyddiad cerddoriaeth fyw, er mwyn codi arian i Oxjam.  

Dywedodd Nick Francis: "Mae fy mhrofiad i o'r cwrs wedi bod yn dda iawn a bod yn onest ac mae fy mhrofiad o'r coleg wedi bod yn anhygoel.

"Roedd meistroli sgiliau fel gramadeg a strwythuro aseiniadau hefyd yn fuddiol cyn dechrau ar addysg prifysgol."

Yn dilyn cais llwyddiannus i Brifysgol Fetropolitan Llundain, mae Nick eleni wedi graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn cynhyrchu ffilm a darlledu.  

O ganlyniad i'w daith addysgol, mae Nick wedi ennill gwobr Myfyriwr Graddedig y Flwyddyn Adzuna, anrhydedd yn y DU a'n rhyngwladol sy'n derbyn miloedd o geisiadau ledled y byd.  

Mae hefyd wedi sefydlu Bespoke Insight Media, cwmni gwneud ffilmiau llawrydd yn ogystal â derbyn cynnig gwaith gan Undeb y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain i baratoi eu cynnwys cyfryngau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.  

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.