Newyddion y Coleg

Llwyddiant Jodi yn graddio

Fe wnaeth Jodi Hawker oresgyn ei hofn i ddychwelyd i addysg ac mae wedi graddio o Goleg Sir Gâr gyda gradd sylfaen mewn cynghori.

Sesiynau cynghori a dderbyniodd yn gynharach yn ei bywyd a ysbrydolodd Jodi i astudio ond roedd amheuon am ei gallu academaidd, ynghyd â hanes poenus o gam-drin yn ystod ei phlentyndod, yn ei gwneud yn betrusgar iawn.   Fodd bynnag, o'r diwedd bu hi'n ddigon dewr i fynd amdani ac yn araf fe weithiodd ei ffordd i fyny'r ysgol gynghori hyd nes iddi ennill gradd sylfaen gyda rhagoriaeth.  

Yn ystod ei hastudiaethau, roedd Jodi yn maethu plant ac yn gofalu am ei dau blentyn ei hun, gan gynnwys ei mab sy'n dioddef o Tourette's ac anhwylder sbectrwm awtistig.    Bu ei brawd farw yn sydyn iawn hefyd yn ystod dechrau'r cwrs.

Yn amlwg, roedd y flwyddyn gyntaf o astudio yn heriol ac yn dilyn cyngor ei thiwtoriaid, ymwelodd â thîm cymorth dysgu'r coleg a nododd fod ganddi ddyslecsia a dyspracsia. "Roedd hyn yn frawychus iawn," meddai Jodi.  "Ond hefyd fe wnaeth fy helpu i ddeall pam yr wyf yn gweld rhai pethau'n anodd; nid oedd hynny am nad oeddwn yn ddigon clyfar." 

Dechreuodd Jodi fwynhau dysgu a daeth i adnabod gwahanol ddulliau o gynghori fel therapi person-ganolog Carl Rogers a fframwaith Gerald Egan, sydd hefyd wedi ei helpu yn y gwaith maethu y mae hi wedi bod yn gysylltiedig ag ef am 17 mlynedd.  

Meddai Jodi Hawker: "Mae campws Rhydaman yn lle cyfeillgar iawn, rwyf yn hoff iawn o'r cwmpasoedd, roedd yn teimlo'n hamddenol.

"Mae'r tiwtoriaid cwrs a'r staff cymorth dysgu wedi bod yn wych, mae'r cwrs yn ddwfn iawn ac rydych yn gwneud llawer o waith ar eich hun, ond gyda chefnogaeth tiwtor daethom drwyddi ac ni fyddwn yn ei newid am y byd, mae wedi newid fy mywyd."  

Er gwaethaf cael cynnig swydd, mae Jodi yn symud ymlaen i ddilyn cwrs cynghori BA anrhydedd yng Ngholeg Sir Gâr a bydd yn parhau i wneud gwaith cynghori yn wirfoddol i awdurdod lleol.  

 

Llun: Jodi Hawker sydd wedi graddio gyda rhagoriaeth, gradd sylfaen mewn cynghori yng Ngholeg Sir Gâr.  Credyd llun Linda Wellington.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.