Newyddion y Coleg

Cwrs byr yn tynnu sylw at ddefnydd diogel o blaladdwyr

Cafodd myfyrwyr sy'n mynychu cwrs Coleg sir Gâr ar ddefnydd diogel o blaladdwyr ar gampws Y Gelli Aur gipolwg ychwanegol ar system rheoli chwyn sy'n lleihau difrod amgylcheddol.

Cyflwynwyd y Chwistrell Chwyn, sy'n chwistrellu plaladdwr, i gwrs PA2 diweddar o ganlyniad i fenter gan gwmni Dŵr Cymru a gefnogir gan Gyfoeth Naturiol Cymru, i leihau llygru systemau dŵr y gall fod o ddefnydd arbennig i ffermwyr sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd dalgylch dŵr.  

Dywedodd John Owen, rheolwr y fferm ar gampws Y Gelli Aur: "Fe wnaeth Dŵr Cymru ddarparu'r chwistrell chwyn sy'n gweithio trwy roi plaladdwr ar frwsh sy'n rholio ac sy'n trin y planhigyn yn unig yn hytrach na rhoi cemegau yn y ddaear a'r systemau dŵr.  Mae hefyd yn lleihau'r lledu ar y gwynt.

"Mae'r peiriant wedi'i drwyddedu i ddefnyddio glyffosad yn unig, cemegyn sydd â llai o effaith ar ansawdd y dŵr o'i gymharu â'r chwynladdwr MCPA sy'n cymryd mwy o amser i ddadelfennu."    

Meddai Phillippa Pearson, rheolwr dalgylch Dŵr Cymru: "Rydym yn falch o weithio gyda Choleg Sir Gâr ac i gefnogi eu cwrs ar ddefnydd diogel o blaladdwyr.  

"Mae ein rhaglen waith arferol i fonitro dŵr crai wedi datgelu mwy a mwy o olion plaladdwyr mewn ardaloedd lle nad ydym erioed wedi eu gweld o'r blaen.  Er bod y lefelau hyn yn rhy isel i beri perygl i'r bobl hynny sy'n yfed y dŵr, maen nhw'n ddigon i fynd yn groes i'r safonau llym a bennwyd ar gyfer dŵr yfed, felly rydyn ni'n awyddus i weithio gyda rheolwyr tir i gymryd camau i fynd i'r afael â'r mater gyda'n gilydd.  

"Rydym wedi cadarnhau yn ddiweddar y bydd ein rhaglen dreialu chwistrell chwyn arobryn, sy'n galluogi perchnogion tir yn nalgylchoedd y Teifi, y Tywi a'r Gwy Uchaf, i logi chwistrell chwyn am ddim, yn parhau tan 2020.  Mae rhagor o wybodaeth am y treial hwn ar gael ar ein gwefan - dwrcymru.com/watersource."

Diwedd

 

I'w gynnwys ar y wefan: Am ragor o wybodaeth am gyrsiau PA1 a PA2 ar gampws Y Gelli Aur, cysylltwch ag  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01554 748394.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.