Newyddion y Coleg

Myfyrwyr i gystadlu yn rownd derfynol y Sioe Sgiliau yn yr NEC

Gyda medal rhagoriaeth i'w enw o WorldSkills Abu Dhabi, bydd Coleg Sir Gâr yn chwilio am helfa arall o fedalau yn y Sioe Sgiliau a gynhelir yn yr NEC ym Mirmingham y mis Tachwedd hwn.

Cynrychiolir y coleg yn y Sioe Sgiliau - y gystadleuaeth sgiliau fwyaf yn y DU, gan 14 o fyfyrwyr a fydd yn cystadlu mewn categorïau gan gynnwys gwyddorau iechyd a bywyd, plastro, gwyddor fforensig a gwasanaeth bwyty.

O'r lefel ranbarthol i'r lefel ryngwladol, mae Coleg Sir Gâr yn gyfarwydd iawn â chystadlaethau sgiliau gan ddod yn ôl â naw o fedalau o'r Sioe Sgiliau y llynedd, gan gynnwys pedair medal aur a thair medal arian. Mae llwyddiant y coleg ar y llwyfan rhyngwladol hefyd wedi cael cryn dipyn o sylw gan iddo ddod â medalau yn ôl o gystadlaethau EuroSkills a WorldSkills.

Y Sioe Sgiliau yw rownd derfynol y DU o'r holl gystadlaethau sgiliau rhanbarthol a gynhaliwyd yn flaenorol ar hyd a lled y wlad. Mae'n denu tua 72,000 o ymwelwyr ac yn cael cefnogaeth gan dros 200 o gyflogwyr a sefydliadau hyfforddi cenedlaethol a lleol.

Mae'r digwyddiad yn un rhyngweithiol iawn ac yn hyrwyddo gwerth safonau eithriadol o uchel mewn meysydd sgiliau gan gynnwys adeiladwaith a logisteg, peirianneg a thechnoleg, iechyd a lletygarwch, digidol a busnes a chreadigol a dylunio.

Mae'r Sioe Sgiliau yn tynnu sylw at sgiliau'r cystadleuwyr hynny sy'n gobeithio symud ymlaen i gynrychioli'r DU yn WorldSkills 2019 a gynhelir yn Kazan, Rwsia.

Bydd Prifathro'r Coleg, Barry Liles, yn y sioe yn cefnogi myfyrwyr Coleg Sir Gâr a'r rheiny o Gymru yn ei rôl fel Hybwr Sgiliau Cymru.

Diweddariad (15.11.17) * Bydd cystadleuydd newydd, Chris Kirkham, yn cystadlu yn y gystadleuaeth gwaith metel adeiladu.

Dewch i gyfarfod â'r cystadleuwyr sy'n cynrychioli Coleg Sir Gâr

 

Kate Evans

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Gwasanaeth Bwyty

Oed: 19

Ysgol Flaenorol: Ysgol Gyfun y Strade

Cwrs: NVQ Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol a Gwasanaethau Bwyd a Diod

Cyflogaeth: Gwesty Parc y Strade, Goruchwyliwr Bwyty

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Tachwedd 2016 - SkillsUK - Medal Aur - Gwasanaethau Bwyty
 • Mawrth 2016 - Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Gwasanaethau Bwyty - Arian
 • Mawrth 2015 - Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Gwasanaethau Bwyty (tîm o ddau) - Aur
 • Sefydliad Lletygarwch - Cystadleuaeth Cymru Gyfan (tîm o chwech) - Aur

Daniel Morgan

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth:
Gwasanaeth Bwyty

Oed: 19

Ysgol Flaenorol: Ysgol Maes y Gwendraeth

Cwrs: NVQ Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol a Gwasanaethau Bwyd a Diod

Ar hyn o bryd: Prentisiaeth Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth Lletygarwch yn y Pheonix, Gorslas (SA Brain & Co Cyf)

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Mawrth 2016 - Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Efydd
 • Mawrth 2017 - Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Aur
 • Wedi cystadlu yn y Sioe Sgiliau, 2016, yn y categori gwasanaethau bwyty

Kane Lewis

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Plastro

Oed: 20

Ysgol Flaenorol: Ysgol Gyfun Sant Ioan Llwyd

Cwrs: Diploma City & Guilds mewn Plastro

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Safle cyntaf - Rownd Derfynol Rhanbarth Cymru

Phoebe Mclavy

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Trin Gwallt

Oed: 18

Ysgol Flaenorol: Y Frenhines Elizabeth Cambria

Cwrs: Prentisiaeth (lefel dau)

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Skills UK - Rownd Ranbarthol - Arian

Adam Bedner

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Electroneg Ddiwydiannol

Oed: 21

Ysgol Flaenorol: Tramor

Cwrs: HNC Peirianneg Drydanol/Electronig

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Electroneg Uwch - Efydd

Iestyn Vaughan

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Sgiliau Gwaith Coed Sylfaenol (Lefel 3)

Oed: 21

Ysgol Flaenorol: Y Frenhines Elizabeth Cambria

Cwrs: Sgiliau ar gyfer Gwaith ML3

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Aur - Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Joshua Kerr

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Sgiliau Gwaith Coed Sylfaenol (Lefel 3)

Oed: 19

Ysgol Flaenorol: Ysgol Gyfun Dyffryn Aman

Cwrs: SBA Cymedrol Mynediad L3

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Y Sioe Sgiliau 2016 - Arian - Sgiliau Cynhwysol Gwaith Saer

Debbie Dorrit

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Iechyd a Gwyddorau Bywyd (Lefel 1)

Oed: 16

Cwrs: Diploma Iechyd a Gofal Cymdeithasol (lefel dau)

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Rownd Derfynol Genedlaethol Cymru - Iechyd a Gwyddorau Bywyd Lefel 1 - Aur

Alisha Conde

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Iechyd a Gwyddorau Bywyd (Lefel 2)

Oed: 17

Ysgol Flaenorol: Ysgol Gyfun Sant Ioan Llwyd

Cwrs: Diploma Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lefel dau)

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Rownd Derfynol Genedlaethol Cymru - Iechyd a Gwyddorau Bywyd Lefel 1 - Arian

Caitlin Evans

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Trin Gwallt Mynediad Lefel 3

Oed: 17

Ysgol Flaenorol: Ysgol Gyfun y Strade

Cwrs: Diploma NVQ mewn Trin Gwallt (lefel 2)

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Sgiliau Cynhwysol Trin Gwallt - Sgiliau Cymru - Aur

Danielle Williams

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Trin Gwallt Mynediad Lefel 3

Oed: 18

Ysgol Flaenorol: Bryngwyn

Cwrs: NVQ Trin Gwallt (Lefel 3)

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Sgiliau Cynhwysol Trin Gwallt - Sgiliau Cymru - Arian

Piotr Swiadr

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Gwyddoniaeth Fforensig

Oed: 17

Ysgol Flaenorol: Coedcae

Cwrs: Safon Uwch (Y Gyfraith, Seicoleg, Bioleg, Cemeg)

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Cystadleuaeth Gwyddoniaeth Fforensig WorldSkills y DU - Arian

Oliver Penney

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Celfyddydau Coginio/Coginio

Oed: 18

Ysgol Flaenorol: Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Medal Aur - Sgiliau Coginio

Thomas Morgan-Davies

Sioe Sgiliau, Categori'r Gystadleuaeth: Patisserie

Oed: 17

Ysgol Flaenorol: Amman Valley Comprehensive

Cwrs: Coginio Proffesiynol (Lefel 2) ac ar hyn o bryd Gwasanaethau Bwyty (L2)

Llwyddiant blaenorol mewn cystadlaethau yng Ngholeg Sir Gâr

 • Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Efydd - Patisserie
Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

 •               

 • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.