Newyddion y Coleg

Myfyrwraig gwaith saer yn hoelio teitl Cymru

Mae myfyrwraig gwaith saer yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill teitl rhanbarth Cymru cystadleuaeth crefft y Seiri Coed, Sefydliad y Seiri Coed. 

Mae Josephine Jones, o Saron, yn ei blwyddyn gyntaf yn astudio ar gyfer diploma City and Guilds mewn gwaith saer ac asiedydd ar gampws Rhydaman Coleg Sir Gâr lle mae hi hefyd wedi'i chofrestru ar gynllun prentisiaeth ar y cyd y coleg. 

Yn dilyn manyleb a osodwyd gan Sefydliad y Seiri Coed, aeth Josephine ati i ymateb i'r briff.  “Roedd y fanyleb yn eithaf cymhleth i ddechrau,” meddai. “Roedd yn gofyn bod angen gwneud gwaith cymhleth a oedd yn golygu bod llunio uniadau cryf yn her, ond mwynheais i hynny.”

Mae Josephine hefyd yn dweud bod astudiaethau ei blwyddyn gyntaf wedi helpu ei pharatoi ar gyfer y gystadleuaeth, gan ei bod wedi dysgu am waith asiedydd, uniadau a'r offer gorau i gyflawni'r gwaith. “Ers pan oeddwn yn ferch fach rwyf bob amser wedi bod eisiau swydd yn ymwneud â'r crefftau,” meddai. “Ond ces fy annog i beidio â gwneud hynny ac yna fy arwain at yrfaoedd eraill.”

A hithau'n dilyn ei diddordeb brwd o'r diwedd, ychwanegodd Josephine: “Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phren, rwy'n hoffi gweithio yn yr awyr agored a gwneud rhywbeth corfforol ac rwy'n gwneud rhywbeth gwahanol bob dydd.” 

Cystadleuaeth Crefft y Seiri Coed yw'r unig gystadleuaeth genedlaethol sy'n agored i fyfyrwyr gwaith coed, asiedydd a gosod siopau. Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr neilltuol arddangos eu gwaith ac iddo gael ei feirniadu gan arweinwyr yn y maes.

Cyflwynir eu gwobrau i'r enillwyr mewn seremoni arbennig a gynhelir yn Neuadd y Seiri Coed. 

 

Pic: Enillwyd teitl rhanbarth Cymru cystadleuaeth grefft Sefydliad y Seiri Coed gan Josephine Jones, myfyrwraig gwaith saer a phrentis ar y cyd sy'n astudio ar gampws Rhydaman Coleg Sir Gâr. 

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.