Newyddion y Coleg

Myfyriwr Peirianneg yn ennill medal aur y DU

Mae myfyriwr peirianneg o Lanelli wedi rhoi Sir Gaerfyrddin ar y map trwy ennill medal aur yn y Sioe Sgiliau ym Mirmingham, y gystadleuaeth sgiliau fwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Bu Adam Bedner, myfyriwr HNC electroneg/trydanol yng Ngholeg Sir Gâr sy'n brentis gyda Gestamp yn Llanelli, yn cystadlu yn y categori electroneg ddiwydiannol. 

Meddai Adam Bedner: “Gofynnwyd i gystadleuwyr orffen dyluniad bwrdd cylched o ddiagram sgematig.

“Hefyd roedd rhaid i ni newid dyluniad bwrdd cylched printiedig, gwneud tasgau sodro, cymhwyso sgiliau canfod namau ac atgyweirio a defnyddio Rhaglennu-C i yrru swyddogaeth peiriant diodydd a diwygio'r rhaglen i siwtio amrywiol ddarnau arian a mesurau hylif.”

Mewn seremoni dwy awr o hyd pan gyflwynwyd medalau i'r cystadleuwyr gorau yn y DU, galwyd enw Adam ymhlith yr enillwyr medal aur.

Ychwanegodd Adam Bedner: “Roedd hi'n sioc braf, doeddwn i ddim yn disgwyl ennill aur ond roeddwn i'n gobeithio am efydd efallai, neu gydag ychydig o lwc medal arian.

“Fodd bynnag, i mi nid mater o fedal aur yn unig yw hi, mae'n ymwneud â phrofiadau fy nhaith gystadlu a'r bobl rwyf wedi'u cyfarfod, gan fod hyn yn golygu llawer yn fy ngyrfa bersonol a  phroffesiynol.”

Enillodd Adam fedal efydd mewn electroneg ddiwydiannol mewn digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru y llynedd a sicrhaodd ei le yn y Sioe Sgiliau.

 

Llun: Myfyriwr peirianneg Coleg Sir Gâr Adam Bedner gyda'i fedal aur dros y DU o'r Sioe Sgiliau eleni lle y bu'n cystadlu yn y categori electroneg ddiwydiannol.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.