Newyddion y Coleg

Rhagflas o ddarlithoedd prifysgol i fyfyrwyr Safon Uwch

Estynnodd myfyrwyr Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr groeso i ddarlithwyr mewn meddygaeth drachywir a throseddeg fel rhan o raglen darlithwyr ymweliadol Clwb Brilliant.

Mae'r cynllun cenedlaethol yn cynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu'r wybodaeth a'r uchelgais i'w helpu i sicrhau lleoedd mewn prifysgolion tra detholus ac fel rhan o'r rhaglen, neilltuir tiwtor prifysgol i fyfyrwyr.

Cyflwynodd Bridget Kerr o Brifysgol Abertawe sesiwn ar droseddeg, gan archwilio cysyniadau a theorïau o seicoleg a chymdeithaseg a'u cymhwyso i hanesion trosedd a phrosesau cyfiawnder troseddol bywyd go iawn.

Cyflwynodd Alice Luther sesiwn fanwl ar gynnydd meddygaeth drachywir, gan ddatblygu dealltwriaeth myfyrwyr o foleciwlau biolegol a dysgu am drawsgrifio a thrawsnodi a chymhwyso'r wybodaeth i ddeall cyfieuau gwrthgyrff-cyffuriau fel therapi newydd. 

Meddai Vanessa Cashmore, pennaeth Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr: “Roedd y sesiynau'n archwilio pynciau gwirioneddol ddiddorol, gan wneud ymchwiliad cynhwysfawr i sut mae celloedd yn gweithio ac ymateb a'r modd y mae troseddeg yn chwarae rhan yn ein cymdeithas a'r cyfryngau. 

“Rwyf wrth fy modd bod ein myfyrwyr yn gallu cael profiad o ddarlithoedd ar lefel brifysgol, mae'n rhoi mewnwelediad iddynt i'r prosesau meddwl a'r gweithgarwch academaidd sy'n gysylltiedig pan fyddant yn gadael y coleg.”

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.