Newyddion y Coleg

Noson wobrwyo ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch a mynediad

Cafwyd noson wobrwyo i ddathlu cyflawniadau addysgol myfyrwyr Safon Uwch a mynediad Coleg Sir Gâr.

Eleni dyfarnwyd Gwobr y Prifathro am Ragoriaeth Academaidd i Stephen Hughes sy'n astudio daearyddiaeth yng Nghaergrawnt.  

Astudiodd Stephen bedwar pwnc Safon Uwch ar y rhagen ACE, sef rhaglen academaidd arbenigol y coleg.  

Hefyd pan oedd yn y coleg enillodd un o dair gwobr amgylcheddol Sefydliad Morgan Parry.  

Freya Hutton-Lightfoot, sy'n 25 oed, enillodd Wobr y Prifathro am Ddysgu Gydol Oes. 

Mae Freya yn arbenigo mewn Gofal Iechyd ac mae hi'n astudio cwrs mynediad i addysg uwch, sy'n gymhwyster mynediad i brifysgol ac yn rhaglen baratoi ar gyfer astudio yn y brifysgol.

Enillodd Freya raddau rhagoriaeth trwyddi draw a chyflawnodd gredydau rhagoriaeth gyda marciau llawn o 45 yn ogystal â 100 y cant mewn dau arholiad cemeg. 

Meddai Bethan Norman, sy'n ddarlithydd mynediad yng Ngholeg Sir Gâr: “Pleser o'r mwyaf oedd cael Freya yn y dosbarth, roedd hi bob amser yn ymrwymedig a byddai'n cwblhau pob tasg i safon uchel gyda brwdfrydedd. 

“Daeth Freya i mewn i'r cwrs ar lefel academaidd uchel a gwnaeth hyn argraff dda arnaf i, yn enwedig oherwydd y ffaith ei bod wedi cael ei haddysgu gartref ac nid oedd wedi ennill unrhyw gymwysterau TGAU. 

“Mae hyn yn dangos yn union faint o waith mae hi wedi'i wneud er mwyn datblygu i fod yr academydd eithriadol yw hi heddiw ac rwy'n siŵr y bydd hi'n llwyddiannus yn y brifysgol lle mae hi'n astudio nyrsio oedolion ar hyn o bryd."

Meddai Vanessa Cashmore, pennaeth Safon Uwch a Mynediad yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae ein noson wobrwyo flynyddol yn ddiweddglo hyfryd i'r flwyddyn pan fyddwn yn cydnabod myfyrwyr am eu dilyniant, p'un a yw hynny trwy gyflawniad academaidd neu drwy ennill yr hyder i fynd yn ôl i addysg.” 

Lluniau o'r noson wobrwyo   

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.