Newyddion y Coleg

Cyrsiau newydd i hybu sgiliau ar gyfer cyflogaeth

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnal noson wybodaeth ar gyfer y rheiny sydd am wybod mwy am gyrsiau newydd sy'n anelu at hybu sgiliau ar gyfer cyflogaeth.

Mae'r coleg yn cynnig ystod newydd o gyrsiau llawn amser a rhan-amser sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth, gan ddechrau ym mis Ionawr gydag amrywiaeth eang o lwybrau hyfforddiant yn cynnwys gofal anifeiliaid, datblygu llythrennedd a rhifedd, gwaith asiedydd, bricwaith sylfaenol, gwasanaeth cwsmer a llawer mwy.

Y nod yw cyflwyno nifer o sectorau cyflogaeth i ddysgwyr ac agor i fyny llwybrau a chyfleoedd newydd er mwyn cefnogi pobl i mewn i fyd cyflogaeth yn ogystal â chynnig cymhwyster achrededig. 

Cynhelir y noson wybodaeth ar nos Iau, Ionawr 18 o 5pm i 7-30pm ar gampysau Rhydaman, y Graig a Phibwrlwyd.

I wybod mwy cysylltwch ag Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01554 748179.

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.