Newyddion y Coleg

Ffion, y berfformwraig frwd yn cael ei derbyn yn Academi Hijinx

Mae cariad myfyrwraig tuag at berfformio wedi ennill lle iddi yn Academi Hijinx, yr unig gwrs hyfforddi mewn perfformiad proffesiynol yng Nghymru ar gyfer actorion ag anableddau dysgu. 

Ar hyn o bryd mae Ffion Gwyther, sy'n 21 oed ac yn dod o Lanelli, yn astudio cwrs sylfaen ar gampws y Graig Coleg Sir Gâr yn Llanelli, sef cwrs sy'n helpu'r rheiny sy'n dychwelyd i addysg neu sydd angen cymorth ychwanegol gyda'u hastudiaethau. 

Helpodd y coleg Ffion ar ei thaith berfformio trwy greu opsiwn astudio arbenigol ar eu cwrs sylfaen. Galluogodd hyn iddi astudio'r celfyddydau perfformio fel un o'i phynciau arbenigol, gan ganiatáu iddi orffen y coleg gyda thystysgrif lefel un yn y celfyddydau perfformio.  

Mae Ffion wedi gwneud cynnydd drwy'r rhengoedd addysgol yn y coleg, gan ddechrau gyda chwrs lefel mynediad, sy'n dysgu sgiliau byw ac sy'n gyflwyniad i'r coleg, i gyrsiau cyn sylfaen a sylfaen.

Meddai Kim Goodwin, sy'n bennaeth sylfaen yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae Ffion wedi mwynhau'r cwrs mas draw eleni a phleser o'r mwyaf oedd ei haddysgu, gan ei bod yn bositif ac yn frwdfrydig am bob peth, ynghyd â'i chofnod presenoldeb uchel iawn. 

“Rwyf yn falch iawn ein bod wedi gallu creu llwybr i'r celfyddydau perfformio ar ei chyfer gan ein bod yn gwybod mai hon fyddai blwyddyn olaf Ffion yn y coleg. Felly rydym wrth ein boddau ei bod yn symud ymlaen i academi o fri.”

Mae Ffion, sy'n gyfarwydd iawn â pherfformio, wrthi'n brysur yn troedio'r llwyfan ac mae hi eisoes wedi ymddangos yn y ddrama-gomedi Brydeinig, Stella. 

 

Myfyrwraig sylfaen Coleg Sir Gâr Ffion Gwyther o Lanelli sydd wedi cael ei derbyn yn Academi Hijinx, yr unig gwrs hyfforddi mewn perfformiad proffesiynol yng Nghymru ar gyfer actorion ag anableddau dysgu.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.