Newyddion y Coleg

Myfyrwyr electroneg yn ennill rownd derfynol Cymru

Mae myfyrwyr peirianneg yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill arian ac efydd yn rownd derfynol Cymru o Gystadlaethau Sgiliau Cymru.

Bu'r myfyrwyr electroneg a pheirianneg drydanol yn cystadlu yn erbyn colegau o ogledd a de Cymru yng nghategori Electroneg Ddiwydiannol Uwch.  Fel rhan o'r briff, cafodd y cystadleuwyr y dasg o adeiladu a phrofi cylched electronig gan ddefnyddio eu sgiliau mewn canfod namau gyda phrawf theori yn dilyn.

Mae Cystadlaethau Sgiliau Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru i herio, meincnodi a chynyddu eu sgiliau trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol ar draws ystod o sectorau.

Meddai Kevin Chilton, pennaeth cynorthwyol cwricwlwm ar gyfer peirianneg yng Ngholeg Sir Gâr: “Gwnaeth ein myfyrwyr yn wirioneddol dda ac efallai y byddant yn gallu symud ymlaen i gystadlaethau yn y dyfodol, sy'n brofiad gwych iddynt ac sy'n cael effaith cadarnhaol ar eu gyrfaoedd.” 

 

Llun - Enillwyr Peirianneg : o'r chwith, Jack Pawelco enillydd efydd, y cystadleuwr William Carey, a James Hartry a enillodd arian. Bu pob un yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Electroneg Ddiwydiannol Uwch, Cystadlaethau Sgiliau Cymru.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.