Newyddion y Coleg

Cyngor y Dref yn cefnogi academi'r coleg

Mae Cyngor Tref Llanelli yn cefnogi mabolgampwyr dawnus, addawol sy'n cael eu meithrin yn Academi Chwaraeon Coleg Sir Gâr.

Mae'r academi, sy'n agored i'r holl fyfyrwyr, yn darparu cyfle i fyfyrwyr gyflawni eu potensial llawn mewn chwaraeon unigol a thîm tra'n astudio maes rhaglen o'u dewis.

I gefnogi perfformiad y myfyrwyr, mae yna sesiynau mewn cryfder a chyflyru, hyfforddi, a chymorth ffisiotherapi ar gyfer datblygu perfformiad cystadlu wedi cael eu cynnwys o fewn amserlen yr academi. Bydd timau'n chwarae mewn ystod o gystadlaethau yng Nghymru a Phrydain gan gynnwys cynghrair dan 18 Undeb Rygbi Cymru a welir ar y teledu a chynghrair Cymdeithas Bêl-droed Colegau Lloegr. 

Mae cefnogaeth barhaus gan Gyngor Tref Llanelli yn cael effaith cadarnhaol pwysig ar y dysgwyr a hefyd ar allu staff yr academi i wneud y mwyaf o'u potensial. Mae dylanwad yr academi chwaraeon ar yrfaoedd mabolgampwyr y dyfodol yn amlwg wrth ystyried y nifer uchel o gyn-chwaraewyr yr academi sydd bellach yn cynrychioli Cymru yn nhwrnamaint rygbi'r Chwe Gwlad.  Mae saith o'r dynion a'r merched sy'n chwarae rygbi i Gymru  wedi profi system yr academi. 

Bob blwyddyn, mae myfyrwyr yn llwyddo hefyd i ennill ysgoloriaethau pêl-droed yn America ac yn ychwanegol eleni, mae cyn-fyfyriwr yn teithio i'r Traeth Aur i gystadlu yn y triathlon yng Ngemau'r Gymanwlad. 

Ynghyd â chefnogi gwaith addysgu'r academi, mae cyfraniad Cyngor y Dref wedi helpu i brynu cit i dimau rygbi'r dynion a'r merched a'r tîm pêl-rwyd. Mae gan holl fyfyrwyr yr Academi hwdis a noddwyd gan y cyngor er mwyn rhoi delwedd broffesiynol i'r academi.

Meddai Maer Tref Llanelli, y Cynghorydd Jeff Edmunds: “Mae Cyngor Tref Llanelli yn parhau i ddarparu llawer o wasanaethau tra angenrheidiol ar draws ei ardal ar gyfer ei gymuned. Trwy nawdd mae'r cyngor yn parhau i gefnogi clybiau a sefydliadau chwaraeon gan eu helpu nid yn unig i ddatblygu athletwyr sy'n gallu cyflawni anrhydeddau uwch, ond hefyd ymdeimlad o hunaniaeth o fewn ein cymuned.  

“Dymunaf bob llwyddiant i'r coleg yn y dyfodol.”

Meddai Elaine Rees, pennaeth cynorthwyol cwricwlwm yng Ngholeg Sir Gâr: “Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth barhaus Cyngor Tref Llanelli ac am y nawdd hanfodol ac elusennol a ddarparwyd i ni ganddynt sy'n angenrheidiol ar gyfer proffil ein timau a Sir Gaerfyrddin yng nghynghreiriau Cymru a Lloegr.”

Capsiwn: Y Cynghorydd Jeff Edmunds, Maer Tref Llanelli a'r Dirprwy Faer Mrs BAL Roberts ar gampws y Graig Coleg Sir Gâr yn Llanelli gyda staff darlithio a myfyrwyr chwaraeon o academïau rygbi a phêl-rwyd y coleg.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.