Newyddion y Coleg

Teulu myfyriwr yn gobeithio torri record ym Marathon Llundain

 

Mae myfyriwr Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr a'i deulu yn rhedeg ym Marathon Llundain yn y gobaith o greu Record Byd Guinness newydd am y fam, y tad a'r mab cyflymaf i gystadlu yn y digwyddiad. 

Ag yntau'n cyrraedd 18 oed dau ddiwrnod cyn y marathon, mae'n bosibl hefyd y bydd Sam Richards, cyn-ddisgybl o Ysgol Glan y Môr sydd bellach yn astudio mathemateg, cyfrifiadura, ffiseg a mathemateg bellach ar gampws y coleg yn y Graig, yn un o'r rhedwyr ifancaf eleni. 

Mae Sam, a'i rieni Jackie a Martin Richards, yn codi arian i Aspire, elusen sy'n helpu pobl ag anafiadau llinyn y cefn.

Mae'r tri yn gobeithio codi £6,000 ac maen nhw dros hanner ffordd tuag at eu targed gyda £3,500 eisoes wedi'i fancio i'r elusen. 

Codwyd yr arian trwy drefnu digwyddiadau cymdeithasol, ffeiriau cist car, dosbarthiadau cŵn a sioeau ceffylau yn stablau marchogaeth y teulu ym Mhen-bre.

Meddai Jackie Richards: “Rydym yn codi arian i Aspire gan eu bod yn darparu cymorth ymarferol i'r rheiny sydd wedi'u parlysu gan anafiadau i'r asgwrn cefn, a gan nad oes unrhyw wellhad, mae'r mwyafrif a effeithir yn dod yn ddefnyddwyr cadair olwyn.

“Bûm yn ymarfer yn ddiweddar gyda rhediad o fwy nag 20 milltir a byddwn yn parhau i godi arian a pharatoi ein coesau rhedeg yn y gobaith o gyflawni record byd.”

I helpu gyda gwaith codi arian y teulu ewch i, justgiving.com/fundraising/martin-richards13.

 

Llun - Rhedeg dros Aspire: Myfyriwr Safon Uwch Coleg Sir Gâr Sam Richards a'i rieni Martin a Jackie sy'n gobeithio creu Record Byd Guinness am y fam, y tad a'r mab cyflymaf ym Marathon Llundain

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.