Newyddion y Coleg

Bîtbocsiwr dwyieithog yn rhoi diolch i'r iaith Gymraeg am ei yrfa fyd-eang

 

Bu'r bîtbocsiwr a chynhyrchydd Ed Holden, a elwir fel arall yn Mr Phormula, yn cynnal gweithdai bîtbocsio gyda myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr yn ddiweddar. 

Roedd y gweithdai'n arddangos technegau a ddefnyddir i efelychu offerynnau gan ddefnyddio'r llais a microffon yn unig. 

Dangosodd Ed Holden ei sgiliau bîtbocsio, y defnydd o dechnoleg, a rapio dull rhydd ond prif ffocws y sesiwn oedd sut mae'r Gymraeg a bod yn siaradwr dwyieithog wedi bod yn allweddol i'w lwyddiant, a sut mae wedi agor drysau i fwy o gyfleoedd.

Fel model rôl ar gyfer Syniadau Mawr Cymru a wnaeth gydlynu'r gweithdy, dywedodd Ed Holden: “Yn ffodus mae bîtbocswyr Cymraeg yn lleiafrif yng Nghymru felly doedd dim cystadleuaeth gennyf yn y gelfyddyd ddatblygol hon.”

Mae bod yn fîtbocsiwr wedi rhoi gyrfa fyd-eang i Ed Holden, gyda Berlin ar gyfer Pencampwriaethau'r Byd yn gyrchfan nesaf iddo. “Ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl onibai am fy ngallu i siarad a rapio yn fy iaith Gymraeg frodorol,” meddai Ed Holden. “Dechreuais i fîtbocsio yn chwech oed pan welais i glip gan y bîtbocsiwr Rahzel ar MTV. Ers hynny rwyf wedi cwrdd â fe a pherfformio ochr yn ochr â fe yn Efrog Newydd, sy'n uchafbwynt fy ngyrfa hyd yma.”

Ychwanegodd Gwyndaf Lewis o dîm dwyieithrwydd Coleg Sir Gâr: “Roedd y gweithdy'n beth gwych i'r myfyrwyr gael cymryd rhan ynddo ac roedd yn codi ymwybyddiaeth o ddefnyddio'r Gymraeg, sy'n rhan allweddol o'r hyn rydym yn ei wneud yng Ngholeg Sir Gâr. 

“Dangosodd sesiynau Ed sut mae'r Gymraeg wedi agor llawer o ddrysau iddo ar y llwyfan rhyngwladol a'i wneud yr hyn ydyw heddiw.”

Dysgwch mwy am Mr Phormula

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.