Newyddion y Coleg

Gyrru pwysigrwydd llythrennedd

 

Mae bws deulawr sy'n cynnwys dros 4000 o lyfrau wedi ymweld â champws Rhydaman Coleg Sir Gâr ar ei daith gyntaf o gwmpas y Deyrnas Unedig. 

Mae Bws Llyfrau Brown’s yn arddangosle teithiol a gynlluniwyd i helpu cymunedau gwledig a sefydliadau addysgol weld beth sy'n newydd yn y byd llyfrau, ar gyfer astudio a darllen er hwyl.

Croesawyd staff a myfyrwyr ar fwrdd y bws i gael golwg ar deitlau newydd ac i awgrymu eitemau ar gyfer llyfrgell eu campws.

Buont yn archwilio'r arddangosle addysgol symudol, sydd wedi'i gyfarparu â therfynellau byw, llwyfannau e-lyfrau, arddangosfeydd electronig a sganwyr stoc ac i ychwanegu at yr elfen o hwyl, dyma oedd eu profiad cyntaf mewn bws deulawr i lawer o fyfyrwyr.

Meddai Liz Chester, sy'n llyfrgellydd ar gampws Rhydaman  Coleg Sir Gâr: “Roeddem wrth ein bodd yn cael bod yn un o'r stopiau cyntaf ar daith gyntaf Bws Llyfrau Brown’s o gwmpas y DU a gobeithiwn y bydd y bws yn galw eto ar un arall o'n campysau yn yr hydref.”

Llun: Rhoi hwb i lythrennedd: Myfyrwyr lefel mynediad ar gampws Rhydaman Coleg Sir Gâr yn archwilio Bws Llyfrau Brown’s 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.