Newyddion y Coleg

Myfyriwr o Estonia yn darganfod ei dalent yng Ngholeg Sir Gâr

Mae Coleg Sir Gâr wedi helpu myfyriwr o Estonia i ddatgloi ei botensial mewn ffasiwn a dylunio tecstil. 

Mae Raito Piirisild wedi bod yn astudio lefel UG er mwyn helpu i wella ei Saesneg a thra ei fod yn y coleg fe wnaeth ddarganfod bod ganddo dalent am ffasiwn a thecstilau, er iddo fod yn gyndyn i gymryd y pwnc ar y dechrau. 

Roedd ei brosiect mawr terfynol yn cynnwys gwneud siwt undarn ailgylchedig wedi'i hysbrydoli gan y cadno, gan ddefnyddio gorchudd gwely wedi'i lunio gyda'i ddyluniadau tecstil ei hun.

Meddai Raito Piirisild: “Gadewais i'r dosbarth mathemateg  oherwydd nad oeddwn yn gwella fy sgiliau iaith mewn gwirionedd, felly roedd angen i mi ddewis pwnc arall.

“Yn wir, doeddwn i ddim yn or-hoff o'r syniad o astudio tecstilau ond mater o dynged oedd hi pan gerddodd yr athrawes decstilau i mewn i'r cyfarfod, a bellach rwy'n ystyried astudio dylunio ffasiwn yn y brifysgol.

“Mae'r athrawon wedi bod mor gyfeillgar a chymwynasgar ac mae'r cwrs yn greadigol iawn. Gan ein bod yn defnyddio ffotograffiaeth a chelf wrth astudio mewn amgylchedd ymlaciol mae fy Saesneg wedi gwella cymaint.” 

Meddai Sharon Williams, sy'n ddarlithydd Safon Uwch mewn tecstilau: “Mae Raito wedi arddangos talent naturiol doedd e ddim hyd yn oed yn ymwybodol ohono tan nawr.

“Mae wedi defnyddio peiriant gwnïo i bwytho siwt undarn ac wedi defnyddio pwythau yn lle gwaith llinellu i greu celfwaith o fewn y dilledyn.”

Bydd Raito yn dychwelyd i Estonia'r mis hwn (Mai) i barhau gyda'i astudiaethau cyn mynd i'r brifysgol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raito gyda'i grŵp lefel A tecstilau a drefnodd gacen ffarwel bersonol a (uchod) gyda'i tecstilau / dylunio ffasiwn 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.