Newyddion y Coleg

Artist Graddedig Preswyl i Arddangos yn Llundain

  

Mae artist ceramig o Dalacharn wedi cael gwahoddiad i arddangos ei gwaith yn Llundain, yn nigwyddiad y New Designers sy'n rhoi llwyfan i 100 o ddylunwyr gorau'r DU.

Cafodd Julie Hutton wahoddiad i arddangos yn y sioe One Year In o ganlyniad i'w gwaith gradd a ddangoswyd ar stondin Ysgol Gelf Caerfyrddin yn sioe New Designers y llynedd.  

Ar hyn o bryd mae hi'n artist graddedig preswyl yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr lle y graddiodd y llynedd gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn cerameg.  

Arddangosfa a gynhelir yn y Ganolfan Dylunio Busnes yw One Year In, ac mae'n amlygu gwaith 100 o ddylunwyr gorau'r DU ym mlwyddyn gyntaf eu busnes.  

Meddai Julie Hutton: “Eleni cafwyd y nifer mwyaf erioed o ymgeiswyr i arddangos felly anrhydedd o'r mwyaf i mi yw cael fy ngwahodd i gymryd rhan, gan y bydd yn darparu llwyfan pwysig ac amlwg tu hwnt i lansio fy ngwaith newydd.

“Rwy'n teimlo'n gyffrous iawn gan fy mod hefyd wedi derbyn grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gefnogi'r cyfle hwn, sy'n anhygoel.” 

Roedd gwaith Julie i'w weld yn ddiweddar yng nghanol tref Caerfyrddin yn arddangosfa wib Ysgol Gelf Caerfyrddin, a oedd yn dangos gwaith ei artistiaid graddedig preswyl.

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.