Newyddion y Coleg

Gwobr am sgiliau peirianneg amaethyddol

Mae myfyriwr peirianneg amaethyddol o Ddoc Penfro wedi ennill Tarian flynyddol John Hancock am ddyluniad peirianneg amaethyddol arloesol.

Mae Jordan Hill, sy'n 26 oed, yn fyfyriwr ar gampws y Gelli Aur Coleg Sir Gâr lle y bu'n dylunio system chwistrell wactod y gellir ei haddasu ar gyfer chwistrelli chwyn a ddefnyddir i reoli cnydau. 

Roedd y briff yn gofyn i fyfyrwyr ddylunio a chynhyrchu cynnyrch a fyddai o fudd y diwydiant amaethyddol.

Aeth Jordan ati i ddatblygu dyluniad a chynhyrchu prototeip sy'n lleihau gwastraff ac yn amddiffyn yr amgylchedd. “Caiff y system ei mowntio ar y chwistrell chwyn ac mae'n atal unrhyw hylif rhag diferu a chyrraedd mannau na ddylai fynd megis dyfrffyrdd a chnydau,” meddai Jordan. “Mae pob llinyn o'r brwsh yn gweithredu fel gwelltyn gwag, gan adael i wactod gasglu diferion ac yna cânt eu hailgylchredeg.”

Meddai Colin Jones sy'n ddarlithydd mewn Peirianneg Amaethyddol: “Mae'r wobr hon yn profi galluoedd myfyrwyr mewn gwaith ymchwil, dylunio, busnes a gweithgynhyrchu ac mae bob amser yn cynhyrchu nifer o gynhyrchion diddorol a chymwys iawn sy'n fuddiol i'r diwydiant.”

Caiff tarian John Hancock ei chyflwyno'n flynyddol i helpu codi proffil peirianneg amaethyddol ac amlygu'r lefelau sgiliau a'r gyrfaoedd yn y diwydiant.

Lluniau

Ar y chwith Cyflwynir Tarian John Hancock i Jordan Hill gan Mr John Hancock ar gampws y Gelli Aur Coleg Sir Gâr ynghyd â'r myfyrwyr peirianneg amaethyddol a wnaeth gymryd rhan

Ar y dde Jordan Hill a enillodd Tarian John Hancock gyda'i brototeip am system chwistrell wactod newydd a ddefnyddir i reoli cnydau

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.