Newyddion y Coleg

Gwobrwyo sgiliau perfformiad chwaraeon

Cafwyd dathliad o lwyddiannau myfyrwyr dawnus mewn digwyddiad cyflwyno gwobrau a oedd yn cydnabod cyflawniadau academïau chwaraeon a chwaraewyr Coleg Sir Gâr.

Mae'r academi chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr yn cydnabod a chefnogi'r holl fyfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol a lle bo'n bosibl, bydd yn cynnwys sesiynau yn amserlenni myfyrwyr i annog ffitrwydd neu ddatblygiad chwaraeon ar lefel elit.

Mae cefnogaeth ar gael gan staff yr academi i wella perfformiad, ffitrwydd a chymeriant maethol unrhyw fyfyriwr sy'n cymryd rhan mewn gwaith cystadlaethau. 

Hefyd mae'r academi'n darparu cyfleoedd hanfodol i fyfyrwyr gradd chwaraeon y coleg sydd eleni wedi cymryd rhan mewn lleoliadau gwaith gorfodol fel hyfforddwyr cynorthwyol a dadansoddwyr mewn pêl-rwyd, pêl-droed a rygbi, gan ddarparu catalydd i gyfuno theori ac ymarfer mewn ffordd sy'n ychwanegu gwerth posibl i yrfa myfyriwr yn y dyfodol.

Meddai Christy Anson-Harries, pennaeth cynorthwyol cwricwlwm Coleg Sir Gâr: “Yn ogystal â rhoi cydnabyddiaeth i fyfyrwyr gyda gwobrau sy'n cydnabod perfformiad chwaraeon, mae hefyd yn foment o falchder i staff chwaraeon yr holl academïau ddod at ei gilydd a thystio i lwyddiant y gwaith tîm sy'n bodoli, sy'n gwneud yr academi'n llwyddiannus.”

Lluniau i gyd

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.