Newyddion y Coleg

Myfyrwyr chwaraeon yn cael cydnabyddiaeth am alluoedd academaidd

Mae Coleg Sir Gâr wedi cydnabod galluoedd academaidd myfyrwyr sydd ar raglenni chwaraeon galwedigaethol gyda dathliad gwobrwyo. 

Gwnaed rhestr fer o fyfyrwyr Diploma Lefel dau a thri BTEC i dderbyn gwobrau myfyrwyr y flwyddyn a chael cydnabyddiaeth am eu hymrwymiadau astudio. 

Mae'r rhaglenni llawn amser hyn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio anatomeg chwaraeon ac ymarfer, ffisioleg, seicoleg, anafiadau chwaraeon, hyfforddi, biomecaneg, tylino a dadansoddi chwaraeon. 

Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf y diploma estynedig yn gadael i fynd i'r brifysgol, cyflogaeth neu'n ymuno â rhaglenni gradd y coleg ei hun, sy'n ymfalchïo yn ei gyfraddau cadw myfyrwyr, cwblhau a chyflogaeth ardderchog. Cefnogir hyn gan elfen seiliedig ar waith unigryw sy'n cynnig profiad gyda sefydliadau'n cynnwys y Scarlets, Actif Sir Gâr ac ysgolion cynradd ac uwchradd lleol. 

Meddai Christy Anson-Harries, sy'n bennaeth cynorthwyol cwricwlwm yng Ngholeg Sir Gâr: “Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar fyfyrwyr yn cyflawni sgiliau ymarferol ac academaidd ill dau yn ein rhaglenni chwaraeon i gyd.

“Rydym yn annog cyfranogiad llawn yn ein hamrywiaeth o academïau chwaraeon ac yn cynnig cyfarpar safon aur yn ein  hwb perfformio pwrpasol, a fydd yn cael ei ategu eleni gan ganolfan chwaraeon a pherfformio newydd sbon.”

 

Grisiau i lwyddiant: Myfyrwyr chwaraeon Coleg Sir Gâr a enillodd wobrau yn cydnabod eu galluoedd academaidd mewn gwyddor chwaraeon, datblygiad a pherfformiad.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.