Newyddion y Coleg

Gwobr Gwili Jones am arloesedd peirianegol

Mae myfyriwr peirianneg amaethyddol o Ddoc Penfro wedi ennill Gwobr Datblygiad Masnachol Ar Dir Gwili Jones am ddyluniad peirianneg amaethyddol arloesol.

Mae Jordan Hill, sy'n 26 oed, yn fyfyriwr ar gampws y Gelli Aur Coleg Sir Gâr lle y bu'n dylunio system chwistrell wactod y gellir ei haddasu ar gyfer chwistrelli chwyn a ddefnyddir i reoli cnydau. 

Nod y wobr yw annog dysgwyr i archwilio potensial masnachol cysyniad peirianegol, y mae rhaid bod iddo ddefnydd realistig fel cynnyrch masnachol. Mae enillwyr y wobr flynyddol yn cael blwyddyn i ddatblygu'r prosiect.  Mae'r wobr yn rhan o ddwy ysgoloriaeth, sydd hefyd yn cynnwys bwrsariaeth addysgol a gychwynnwyd gan Mrs Jones a'i theulu er cof am Gwili, ei gŵr a chyd-sylfaenydd y cwmni. 

Aeth Jordan ati i ddatblygu dyluniad a chynhyrchu prototeip sy'n lleihau gwastraff ac yn amddiffyn yr amgylchedd. “Caiff y system ei mowntio ar y chwistrell chwyn ac mae'n atal unrhyw hylif rhag diferu a chyrraedd mannau na ddylai fynd megis dyfrffyrdd a chnydau,” meddai Jordan. “Mae pob llinyn o'r brwsh yn gweithredu fel gwelltyn gwag, gan adael i wactod gasglu diferion ac yna cânt eu hailgylchredeg.”

Meddai Colin Jones sy'n ddarlithydd mewn peirianneg amaethyddol: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth barhaus a roddir gan y teulu Gwili Jones a'r cyfleoedd i ehangu eu gyrfaoedd maen nhw'n eu rhoi i'n myfyrwyr, ynghyd ag ymrwymiad a gwasanaeth hirsefydlog y cwmni i'r sector.” 

Meddai Sian Jones, o gwmni Gwili Jones: “Llongyfarchiadau i'r holl fyfyrwyr ar eu dyluniadau cynnyrch, gwnaeth eu creadigrwydd a'u sgiliau peirianegol argraff dda iawn arnom.” 

 

Llun: Myfyriwr peirianneg amaethyddol Coleg Sir Gâr Jordan Hill a enillodd Gwobr Datblygiad Masnachol Ar Dir Gwili Jones. Gwelir ef yn y llun gyda Mrs Gwili Jones a'i mab Huw Jones 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.