Newyddion y Coleg

Dathlu rhagoriaeth mewn noson wobrwyo ddisglair

 

Bu Coleg Sir Gâr yn dathlu ei noson Gwobrau Cyflawni Rhagoriaeth gyntaf mewn seremoni ddisglair gyda'r nod o ddathlu'r gorau o'r goreuon.

Cynhaliwyd y noson yng Ngwesty Parc y Strade yn Llanelli, a chafodd dros 50 o ddysgwyr yn amrywio o'r rheiny sy'n astudio prentisiaethau, graddau, diplomâu estynedig a Safon Uwch, eu cydnabod am eu cyflawniadau sylweddol.

Hefyd dathlwyd anrhydeddau chwaraeon Cenedlaethol a Rhyngwladol ynghyd ag anrhydeddau perfformio, mentrau blaengar a llwyddiant rhyngwladol mewn cystadlaethau World Skills.

Fe wnaeth Elizabeth Forkuoh, y gyn-fyfyrwraig mewn goruchwyliaeth lletygarwch a enillodd fedal rhagoriaeth yn WorldSkills Abu Dhabi, deithio o'r Alban lle mae'n gweithio yng ngwesty clodfawr Gleneagles, i dderbyn gwobr. Daeth Alfie Hopkin, a fu'n cystadlu mewn dylunio gwefannau yn Abu Dhabi, â'i deulu gyda fe i ddathlu ei wobr am gyflawniad rhyngwladol. 

Yn arwain y noson ar y llwyfan roedd Ioan Hefin, cyn-ddarlithydd yng Ngholeg Sir Gâr ac actor sydd wedi ymddangos yn Hinterland, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children a chynyrchiadau Netflix  a bu'n cyflwyno'r gwobrau ac yn amlygu taith dysgwyr unigol.

Meddai Glenn Jones, sy'n gyfarwyddwr dilyniant dysgwyr: “Roedd yn noson o falchder mawr i rieni, gwarcheidwaid, ffrindiau ac aelodau o staff y coleg a oedd yn bresennol i nodi a chydnabod y safonau rhagoriaeth a gyflawnwyd gan ein dysgwyr.”

I ddarganfod y lluniau i gyd, cliciwch yma

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.