Newyddion y Coleg

Gwobrwyo ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg

Mae myfyrwyr yn symud ymlaen i gyrsiau lefel prifysgol cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg Sir Gâr trwy ysgoloriaethau cymhelliant a wobrwyir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn dilyn cannoedd o geisiadau, bydd myfyrwyr llwyddiannus yn derbyn cyllid dros dair blynedd ar yr amod eu bod yn astudio canran benodol o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyfarnwyd y brif ysgoloriaeth o £3,000 i Elin Wynne Ward, sy'n astudio amaethyddiaeth ar gampws y Gelli Aur Coleg Sir Gâr ac fe fydd yn astudio dros 60 y cant o'i chwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.  Bydd pum myfyriwr arall o Goleg Sir Gâr yn derbyn ysgoloriaethau cymhelliant o £1,500 i astudio amaethyddiaeth ac iechyd a gofal cymdeithasol.

Meddai Gwyndaf Lewis, cydlynydd gweithgareddau datblygu dwyieithrwydd yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae'r ysgoloriaethau hyn yn darparu cymhelliant a chyfle ardderchog i'r rheiny sydd am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i symud eu haddysg ymlaen yn eu hiaith ddewisol.”

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.