Newyddion y Coleg

Diwydiannau Creadigol yn helpu prosiect ysgol gynradd

Mae disgyblion ysgolion cynradd wedi bod yn dysgu sgiliau mewn cyfryngau a thechnoleg cerdd yn stiwdios y diwydiannau creadigol yng Ngholeg Sir Gâr. 

Gan ddilyn y thema o gymysgfa gerddorol ganoloesol, mae disgyblion wedi ysgrifennu a recordio eu fideo eu hunain gan ddefnyddio technoleg safonol y diwydiant ynghyd ag awgrym o fît-bocsio a ddysgwyd oddi wrth y bît-bocsiwr o Gymru Mr Phormula, sydd hefyd wedi cefnogi'r prosiect. 

Trefnwyd y digwyddiad fel rhan o'r gwaith sy'n cael ei gyflwyno dan brosiect Siarter Iaith ERW, sy'n ceisio cynnig profiad gwahanol a chyfoethog gan ddefnyddio diwylliant Cymru.

Caiff y prosiect ei ysbrydoli gan hanes hynafol Cymru a'r band Cymreig Bragod, sy'n dehongli cerddoriaeth a barddoniaeth Gymraeg o'r chweched ganrif i'r 19eg gan ddefnyddio tiwnio Pythagoreaidd. 

Roedd yr ysgolion a gymerodd ran yn cynnwys ysgolion cynradd sy'n cyflenwi Ysgol Gyfun Bryngwyn.

Trefnir digwyddiad sgrinio'r prosiect ym mis Medi.

Gwyliwch blant yn dysgu oddi wrth yr arbenigwr bît-bocsio o Gymru Mr Phormula

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.