Newyddion y Coleg

Galw egin artistiaid TGAU a Safon Uwch

Prosiect Cyngor Celfyddydau Cymru yw Criw Celf sy'n cael ei redeg gan Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr.

Mae'r prosiect yn dwyn at ei gilydd fyfyrwyr â dawn arbennig yn y celfyddydau gweledol sydd ar hyn o bryd yn astudio celf TGAU a Safon Uwch. 

Portffolio – Anelir y llinyn hwn o'r prosiect at fyfyrwyr TGAU (blwyddyn 10 ac 11).

Codi'r Bar – Anelir y llinyn hwn o'r prosiect at fyfyrwyr Safon Uwch (blynyddoedd 12 a 13). 

Mae'r ddau brosiect yn gwahodd myfyrwyr i ddosbarthiadau meistr dan arweiniad artistiaid a dylunwyr proffesiynol sy'n cynnig ymchwiliad ehangach i arfer celfyddydau gweledol a'r posibiliadau o hyfforddiant creadigol ac academaidd yn y dyfodol.  Hefyd caiff ymweliad addysgol ei gynnwys a bydd myfyrwyr yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa gyhoeddus ar ddiwedd y flwyddyn.

Cynhelir y dosbarthiadau meistr yn Ysgol Gelf Coleg Sir Gâr, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin.  

Mae hwn yn brosiect cenedlaethol sy'n cael ei gydlynu mewn gwahanol ranbarthau ar draws Cymru.

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno o leiaf un darn o gelf, dylunio neu grefftwaith a chwblhau'r ffurflen gais.  Derbynnir ffotograffau yn electronig ar 200-300dpi/A5.

Y TERFYN AMSER AR GYFER Y FFURFLEN GAIS YW DYDD GWENER, MEDI 21 am 4.30PM. 

Am wybodaeth bellach/ffurflen gais, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.