Newyddion y Coleg

Digwyddiad yn annog merched i mewn i yrfaoedd STEM

Mae Coleg Sir Gâr wedi cynnal digwyddiad sy'n annog merched i ddilyn gyrfaoedd mewn meysydd STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg), a gefnogwyd gan arbenigwyr diwydiannol a pheirianegol.

Trefnwyd y digwyddiad gan y corff sgiliau blaengar, sef Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu a Pheirianneg (ECITB) ar y cyd â'r coleg, Valero a Phartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth Cymru. 

Bu myfyrwyr blwyddyn wyth o ysgolion Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn cymryd rhan mewn gweithdy technoleg ymarferol a gweithgareddau datrys problemau peirianegol yn ogystal â her roboteg ac arbrofion cemeg gyda pheirianwyr benywaidd ym mhurfa Valero yn Sir Benfro.

Meddai Adam Twells, pennaeth peirianneg yng Ngholeg Sir Gâr: “Rydym yn teimlo'n gyffrous iawn ynghylch bod yn rhan o'r fenter hon a cheisio ennyn diddordeb y genhedlaeth nesaf o ddarpar beirianwyr benywaidd trwy ddarparu gweithgareddau ymarferol sy'n defnyddio technoleg yn ymwneud â STEM.”

   

Lluniau: Adam Twells, pennaeth peirianneg Coleg Sir Gâr yn siarad â disgyblion blwyddyn wyth yn y digwyddiad STEM a'r stondinau technoleg a oedd yn cynnig gweithgareddau ymarferol yn y digwyddiad a gynhaliwyd ar gampws y Graig y coleg, ar y cyd â ECITB, Valero a Phartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth Cymru. 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.