Newyddion y Coleg

Prosiect slyri newydd yn croesawu Aelod Seneddol

Croesawyd Simon Hart A.S. i gampws y Gelli Aur Coleg Sir Gâr i weld ei brosiect slyri arloesol, sy'n cael ei redeg mewn partneriaeth gyda'r cwmni Power & Water o Abertawe. 

Fe wnaeth Mr Hart, sef yr Aelod Seneddol ceidwadol dros orllewin Caerfyrddin a de Sir Benfro, gwrdd â John Owen rheolwr y prosiect ac aelodau allweddol timau'r coleg a Power & Water.

Caiff Prosiect Prosiectslyri ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac mae'n datblygu system dihysbyddu slyri a phuro dŵr sy'n gost effeithiol mewn ymateb i'r meintiau cynyddol o slyri a'r dirywiad mewn ansawdd y dŵr yn yr afonydd oherwydd dwysâd ffermio llaeth. 

Mae'r uned brosesu wedi cael ei gosod gan ddefnyddio gwybodaeth arbenigol cwmni Power & Water, sy'n arbenigo mewn triniaethau dŵr sono-electrocemegol. Os yn llwyddiannus, y system fydd y gyntaf yn y byd mewn amaethyddiaeth a bydd modd ei haddasu i fferm o unrhyw faint.

Meddai John Owen, rheolwr y prosiect Prosiectslyri: “Roedden ni'n hapus i groesawu cynrychiolydd seneddol lleol â diddordeb mewn materion sy'n effeithio ar gymunedau gwledig i weld y gwaith rydym yn ei wneud, sy'n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru. 

“Buom yn trafod buddion y prosiect fel ffynhonnell ynni adnewyddadwy, lleihau lefelau llygredd a'r problemau sy'n wynebu'r diwydiant amaethyddol a newid yn yr hinsawdd.”

Mae prosiect Prosiectslyri wedi derbyn arian drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei gyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu gwledig a Llywodraeth Cymru.       

 

Llun, o'r chwith: Rheolwr prosiect ar gyfer Prosiectslyri John Owen, Mike Rattenbury o Power and Water, Simon Hart AS, Mike Williams, pennaeth cynorthwyol yng Ngholeg Sir Gâr a Ralph Priller, cyfarwyddwr gweithredol cyllid ac ystadau.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.