Newyddion y Coleg

Cit newydd i garfan lefel mynediad

Mae myfyrwyr lefel mynediad yng Ngholeg Sir Gâr yn arddangos edrychiad proffesiynol diolch i strip pêl-droed newydd a ddarparwyd gan Leisure Leagues, darparwr mwyaf cynghreiriau pêl-droed timoedd bach y Deyrnas Unedig.

Nod rhaglen lefel mynediad y coleg yw helpu'r rheiny ag anghenion ychwanegol a chorfforol i gael mynediad i addysg, dysgu sgiliau byw ac ennill sgiliau ar gyfer datblygiad a dilyniant. 

Meddai Kevin Harrison, rheolwr ardal ar gyfer Leisure Leagues: “Rydym yn hapus iawn i barhau ein perthynas barhaus gyda staff cefnogol yng Ngholeg Coleg Sir Gâr, a defnyddio eu cyfleusterau ardderchog.

“Mae yna lawer o fuddion corfforol a chymdeithasol yn gysylltiedig ag aros yn actif ac mae pêl-droed yn darparu'r cyfle perffaith i bob oedran a gallu gadw'n ffit a chael hwyl.

“Edrychwn ymlaen at ddilyn pob tîm yn y coleg eleni ac mae croeso i dimau newydd bob amser.”

Meddai Matthew Jones, darlithydd lefel mynediad a chydlynydd gwobr Dug Caeredin: “Mae'r crysau'n gaffaeliad gwych ar gyfer y gamp a lefel mynediad. 

“Yn y gorffennol, rydym wedi gorfod cael benthyg cit, felly gyda chynnydd cyson o ran twrnameintiau dros y blynyddoedd, rhown ddiolch mawr i Kevin Harrison yn Leisure Leagues, gwerthfawrogir y cit yn fawr iawn.”

Llun: o'r chwith, darlithydd Coleg Sir Gâr Matthew Jones, rheolwr ardal Leisure Leagues Kevin Harrison, rhai aelodau o garfan bêl-droed lefel mynediad, swyddog datblygu chwaraeon 5x30 Natalie Allen a Marc Davies.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.