Newyddion y Coleg

Pob lwc i'n cystadleuwyr WorldSkills Live

Cyn bo hir bydd myfyrwyr Sir Gaerfyrddin yn cystadlu mewn cystadleuaeth ar draws y DU gyfan, gan gynrychioli Coleg Sir Gâr yng nghystadleuaeth WorldSkills UK Live yn Birmingham.

Y gystadleuaeth yw digwyddiad sgiliau, prentisiaethau a gyrfaoedd mwyaf y genedl. Fe'i cynhelir yn flynyddol yn y ganolfan NEC a'r enw arni o'r blaen oedd y Sioe Sgiliau.

Llynedd, enillodd Adam Bedner, myfyriwr peirianneg o Goleg Sir Gâr sy'n hannu o Lanelli ac yn gweithio i gwmni Gestamp, fedal aur yn y categori systemau rheoli diwydiannol ac enillodd y myfyriwr sgiliau cynhwysol Joshua Kerr o Rydaman, fedal aur yng nghategori gwaith coed sylfaenol lefel tri.

Hefyd enillodd y coleg dair medal arian a thair medal efydd diolch i sgiliau Debbie Dorrit a enillodd arian mewn iechyd a gwyddorau bywyd, Iestyn Vaughan a enillodd arian mewn gwaith saer a Caitlin Evans a enillodd arian mewn trin gwallt. Enillwyd medalau efydd mewn trin gwallt gan Phoebe McLavy a Danielle Williams ac enillodd Alisha Conde efydd mewn Iechyd a Gwyddorau Bywyd.

Y Sioe Sgiliau yw rownd derfynol y DU o'r holl gystadlaethau sgiliau rhanbarthol a gynhaliwyd yn flaenorol ar hyd a lled y wlad.  Mae'n denu tua 72,000 o ymwelwyr ac yn cael cefnogaeth gan dros 200 o gyflogwyr a sefydliadau hyfforddi cenedlaethol a lleol.  Mae'n dod â phrentisiaid a phobl ifanc o bob cwr o'r DU at ei gilydd i gystadlu i fod y gorau yn eu sgìl dewisol - mewn cystadlaethau rhanbarthol yn gyntaf ac yna cystadlaethau cenedlaethol, ac yna gan obeithio dod yn rhan o Dîm y DU mewn cystadlaethau sgiliau rhyngwladol.

Mae'r digwyddiad yn un rhyngweithiol iawn ac yn hyrwyddo gwerth safonau eithriadol o uchel mewn meysydd sgiliau gan gynnwys adeiladwaith a logisteg, peirianneg a thechnoleg, iechyd a lletygarwch.

Cynhelir WorldSkills UK Live yng nghanolfan NEC Birmingham rhwng 15 a 17 Tachwedd.

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.