Newyddion y Coleg

Myfyrwyr Safon Uwch yn cychwyn ar feddygaeth fanwl

Mae myfyrwyr Safon Uwch yng Ngholeg Sir Gâr yn parhau gyda'u hymrwymiad i'r cynllun ysgolheigaidd cenedlaethol, y Brilliant Club, a lansiwyd ym Mhrifysgol Rhydychen eleni.

Elusen addysgol yw'r Brilliant Club a'i nod yw cynyddu nifer y disgyblion o gefndiroedd a than-gynrychiolir i symud ymlaen i brifysgolion tra detholus trwy sbarduno'r gymuned PhD i rannu ei harbenigedd. 

Bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o diwtorialau sy'n cael eu graddio ar lefel brifysgol ac sy'n diweddu gyda digwyddiad graddio diwedd blwyddyn a gynhelir mewn prifysgol Grŵp Russell.

Meddai Julia Clement, pennaeth cynorthwyol cwricwlwm ar gyfer Safon Uwch a Mynediad: “Mae bod yn rhan o'r Brilliant Club yn brofiad hynod o gyfoethog a heriol i'n myfyrwyr.

“Ar hyn o bryd maen nhw'n dysgu am feddygaeth fanwl gyda thiwtor PhD o Brifysgol Abertawe sy'n dod i mewn i'r coleg ac yn cwmpasu meysydd dysgu megis cyffuriau gwrthgorff cyfunol a throsi codonau DNA i asidau amino.”

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.