Newyddion y Coleg

Teyrnged Rhyfel Byd Cyntaf myfyrwyr i filwyr Llansteffan

Mae prosiect pedair blynedd wedi diweddu mewn arddangosfa barhaol o'r Rhyfel Byd Cyntaf yn Neuadd Goffa Llansteffan, trwy bartneriaeth rhwng Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr a'r Lleng Brydeinig Frenhinol. 

Ers 2014, mae myfyrwyr gradd ar raglenni graffeg ddigidol a darlunio digidol y coleg wedi bod yn gweithio ar ddyluniadau i goffáu 19 o filwyr o Lansteffan, a fu farw yn y rhyfel. 

Yn ogystal â dyluniad coffaol, mae pob milwr wedi cael seremoni goffadwriaeth unigol hefyd.

Eleni, ar achlysur canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, dadorchuddiwyd y milwr a'r dyluniad olaf, sy'n coffáu gynnwr William Howells a oedd yn gwasanaethu gyda Chorfflu Brenhinol y Magnelau. 

Aeth Jamie Osborne ati i greu y dyluniad a fydd yn ymuno â'r gwaith a grëwyd gan y myfyrwyr eraill fel arddangosfa barhaol yn y neuadd.

Meddai Karl Sedgwick, pennaeth y cwrs BA graffeg ddigidol yn Ysgol Gelf Caerfyrddin: “Mae'r myfyrwyr wedi gwneud gwaith ardderchog o fynegi'n weledol hanesion unigol pob un o'r 19 o filwyr. Mae bod yn rhan o'r fath brosiect pwysig a llwyddiannus wedi bod yn fraint wirioneddol.” 

Dyluniad Jamie Osborne i goffáu'r milwr o Lansteffan, gynnwr William Howells, a roddodd ei fywyd ym mrwydr Y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yr arddangosfa barhaol yn Neuadd Goffa Llansteffan a grëwyd gan fyfyrwyr gradd graffeg a darlunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin Coleg Sir Gâr i goffáu 19 o filwyr o Lansteffan a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.