Newyddion y Coleg

Aur ac Arian y DU i fyfyrwyr Rhydaman

Mae myfyrwyr lefel mynediad ar gampws Rhydaman Coleg Sir Gâr wedi dychwelyd adref gyda medalau aur ac arian o WorldSkills UK Live, y gystadleuaeth sgiliau fwyaf yn y DU.

Enillodd Shane Ellis o Rydaman fedal aur ac enillodd Iestyn Vaughn o Cross Hands fedal arian yng nghategori sgiliau cynhwysol y gystadleuaeth, a gynhelir bob blwyddyn yng nghanolfan NEC Birmingham.

Mae’r digwyddiad hwn yn ddiweddglo i gasgliad o bobl ddawnus a lwyddodd mewn cystadlaethau rhanbarthol ar draws y wlad. 

Mae dysgwyr lefel mynediad yng Ngholeg Sir Gâr yn gyfarwydd â’r cystadlaethau hyn ac yn cymryd rhan yn rheolaidd ar lefel leol a chenedlaethol.

Aeth y ddau ati i gyflawni’r dasg o lunio bocs gyda chlawr rhydd, gan gymhwyso’r sgiliau maen nhw wedi bod yn eu dysgu ar eu modiwl sgiliau ymarferol sy’n elfen o’u cwrs Sgiliau ar gyfer Gwaith. 

Meddai Ian Law, pennaeth cynorthwyol cwricwlwm yr Amgylchedd Adeiledig yng Ngholeg Sir Gâr: “Ar Gampws Rhydaman, rydym i gyd yn arbennig o falch o’r ddau ohonynt ac mae’r profiad maen nhw wedi’i gael yn amhrisiadwy.

“Roedd yn benwythnos ardderchog ac yn llwyfan i ddysgwyr talentog iawn. Gweithiodd y darlithwyr gwaith saer yn wirioneddol galed yn datblygu sgiliau Iestyn a Shane er mwyn dangos eu galluoedd ar eu gorau.”

 

Yn y llun: Shane Ellis a Iestyn Vaughn a enillodd fedalau yn WorldSkills UK Live 2018. Yn y llun gyda myfyriwr iechyd a gofal cymdeithasol Natasha Sheppard sy'n astudio yng ngampws y Graig, a enillodd aur ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.