Newyddion y Coleg

Llwyddiant mewn cystadlaethau trin gwallt

Mae myfyrwyr trin gwallt yng Ngholeg Sir Gâr yn ennill llwyddiant neilltuol mewn cystadlaethau.

Mae’r prentis dysgu seiliedig ar waith Phoebe McLavy, sy’n gweithio i salon trin gwallt Morgan Edward yng Nghaerfyrddin, wedi cael ei dewis i ymarfer a chystadlu fel rhan o Garfan WorldSkills UK, sef tîm o gystadleuwyr o’r DU a ddewiswyd yn ofalus gyda’r bwriad o gystadlu am le yng nghystadleuaeth sgiliau ddwyflynyddol fwyaf y byd, sef WorldSkills, a gynhelir yn Rwsia yn 2019.   

Eleni enillodd Jasmine Harries fedal efydd yng nghystadleuaeth genedlaethol WorldSkills UK Live yng nghanolfan NEC Birmingham. Roedd Jasmine yn gweithio fel barbwr yn ei thref enedigol pan gwnaeth gais i Goleg Sir Gâr i gwblhau ei chymhwyster lefel tri. Mae hi wedi bod yn gweithio gyda’i thiwtor Adrienne Chick, yn ennill sgiliau ychwanegol i’w helpu ar ei thaith gystadlu.  Llwyddodd Jasmine i ennill y trydydd safle mewn digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yng Nghaerdydd ac o ganlyniad cafodd ei henwi ymhlith yr wyth cystadleuydd gorau yn y DU, gan ennill lle iddi yn y gystadleuaeth yn Birmingham.

Dechreuodd Shannon Jones-Rees ei thaith trin gwallt pan gymerodd ran mewn cyswllt coleg gydag Ysgol Gyfun Glan y Môr ac yna gwnaeth gais i astudio’n llawn amser. 

Yn ei Chystadleuaeth Sgiliau Cymru gyntaf erioed enillodd y trydydd safle a bellach bydd yn symud ymlaen i rownd derfynol Cymru yng Ngholeg y Cymoedd ar ddiwedd y flwyddyn. 

Hefyd mae’r fyfyrwraig trin gwallt lefel 3 Karrie Eynon, wedi llwyddo i ennill lle yn y rownd derfynol o ganlyniad i’w sgôr uchel o dros 70% mewn cystadleuaeth ranbarthol.

Meddai Claire MacKerras, pennaeth cwricwlwm Coleg Sir Gâr: “Mae’r coleg yn gyfranogwr rheolaidd mewn cystadlaethau sgiliau yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

“Rwyf wrth fy modd yn gweld cymaint o fyfyrwyr trin gwallt yn arddangos eu doniau ac yn codi drwy’r camau cystadlu cyn belled â chyrraedd lefel y DU, dymunaf bob llwyddiant iddynt.”

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.