Newyddion y Coleg

Myfyrwyr drwodd i rownd derfynol Cymru gwasanaeth bwyty

Mae dwy fyfyrwraig yng Ngholeg Sir Gâr yn paratoi i gystadlu yn rownd derfynol Cymru digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ble byddant yn brwydro yn erbyn colegau eraill sy’n cymryd rhan yn y categori gwasanaeth bwyty.

Yn y flwyddyn newydd bydd Caryl Thomas, sy’n fyfyrwraig coginio proffesiynol a gwasanaeth bwyd a diod lefel dau, a Khadjah Kabir, myfyrwraig coginio proffesiynol lefel tri, yn cystadlu yng Nghaerdydd, gan weithio i friff penodol a chael eu beirniadu gan gynrychiolwyr y diwydiant.

Caiff y ddwy eu beirniadu ar eu galluoedd i weini cwsmeriaid i’r safonau uchaf gan ddefnyddio eu sgiliau i fynd i’r afael â thasgau megis paratoi a gweini amrywiol brydau wedi’u saernïo yng ngŵydd y cwsmer, gwneud coctels a gosod napcynnau a byrddau yn broffesiynol.

Mae Caryl a Khadjah yn cymryd rhan yn y rownd derfynol o ganlyniad i’w llwyddiant mewn cystadleuaeth ranbarthol ym mis Tachwedd.

Meddai Dawn Williams, sy’n goruchwylio myfyrwyr lletygarwch ym mwyty hyfforddi’r coleg, bwyty Myrddin: “Mae safonau neilltuol o uchel gan Gystadlaethau Sgiliau Cymru, gan fod y cystadlaethau yn aml yn cysylltu â digwyddiadau WorldSkills y DU felly maen nhw wedi gwneud yn dda i ddod cyn belled â hyn a dymunwn bob lwc i Caryl a Khadjah yn y rownd derfynol.”

Lluniau:  Khadjah Kabir a Caryl Thomas gyda’u gwobrau yn nigwyddiad rhanbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a gynhaliwyd yng Ngholeg Pen-y-bont pan enillon nhw eu lle i gystadlu yn y rownd derfynol. 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.