Newyddion y Coleg

Dwy fedal arian yng nghystadleuaeth TG Cymru gyfan

Mae dau fyfyriwr yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael eu henwi yn yr ail safle yng Nghymru mewn rownd derfynol Cymru o gystadleuaeth lle gwnaeth y ddau ennill gwobrau arian am eu sgiliau TG. 

Enillodd Kieran Davies arian yn y categori technegydd cymorth TG uwch ac enillodd Dan Roberts, sy’n gyn-fyfyriwr Ysgol Coedcae, wobr arian am ddylunio gwefannau mewn digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a gynhaliwyd yng Ngholeg Gwent.

Roedd y briff dylunio gwefannau yn gofyn i gystadleuwyr o golegau ar draws Cymru i greu gwefan pum tudalen dan y teitl Taith Prydain (Tour of Britain) a oedd yn profi sgiliau mewn HTML, CSS a Java Script. “Roedd ennill arian yn hollol annisgwyl,” meddai Dan Roberts. “Ond roedd yn syrpreis neis ac rwy’n falch o’r cyflawniad.”

Y categori technegydd cymorth TG uwch oedd profiad cyntaf Kieran o gystadlu ac fe gadwodd ei ben dan bwysau. “Roedd yn heriol ond yn dda,” meddai Kieran, sydd wedi bod yn gweithio gyda Dan yn dysgu sgiliau ychwanegol fel paratoad ar gyfer y gystadleuaeth yn Academi TG y coleg. 

Mae Kieran, sy’n gyn-fyfyriwr Ysgol y Strade, yn astudio diploma estynedig mewn cyfrifiadura ac fel aelod o gadlanciau Llanelli, ei uchelgais yw gweithio i’r Llu Awyr Brenhinol (RAF) fel technegydd TG. Mae Dan yn astudio diploma estynedig mewn TGCh ac mae’n gobeithio mynd ymlaen i’r brifysgol. 

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n aliniedig â chystadlaethau WorldSkills ac anghenion economi Cymru, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru. Nod y cystadlaethau yw codi proffil sgiliau yng Nghymru a chynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru i herio, meincnodi a gwella eu sgiliau i safon ryngwladol posibl.

Meddai Denise Hudson, sy'n bennaeth cynorthwyol cyfrifiadura a pheirianneg yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae’r tîm darlithio cyfrifiadura yn arbennig o falch o Kieran a Dan. Gwnaeth y ddau baratoi’n dda ar gyfer eu cystadlaethau unigol ac maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn.  

“Gyda lwc, byddan nhw’n symud ymlaen i gystadlaethau Sgiliau’r DU, a gynhelir y flwyddyn nesaf, gyda chyfle posibl i gymryd rhan yn rownd derfynol WorldSkills DU yn Birmingham, ym mis Tachwedd y flwyddyn nesaf.”

Meddai Mike David, rheolwr hyfforddi WorldSkills a darlithydd cyfrifiadura yng Ngholeg Sir Gâr: “Cynhyrchodd Dan wefan hyrwyddol ardderchog ar gyfer râs feicio ddiweddar Tour of Britain ac o drwch blewyn y gwnaeth e golli allan ar ennill medal aur. 

“Roedd yn glir o safon uchel ei waith ei fod wedi elwa ar fynychu’r Academi Sgiliau Dylunio Gwefannau, un o bum sesiwn academi a ddarperir gan yr adran gyfrifiadura. 

“Mae myfyrwyr yn rhydd i ddewis yr academi sydd o’r diddordeb mwyaf iddynt, yn amrywio o godio, caledwedd, rhwydweithio TG, datrysiadau meddalwedd TG a dylunio gwefannau. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae’r academïau wedi darparu myfyrwyr â’r sgiliau ychwanegol sy’n ofynnol gan y diwydiant ac yn ogystal maen nhw wedi hyfforddi myfyrwyr i gymryd rhan mewn cystadlaethau rhyngwladol.” 

Meddai Jason Lovell, sy'n ddarlithydd cyfrifiadura ac ymgynghorydd hyfforddiant yng Ngholeg Sir Gâr: “Llongyfarchiadau i Kieran sydd wedi bod yn fyfyriwr ardderchog yn mynychu pob un o’r sesiynau academi ar gyfer technegydd cymorth TG uwch. Perfformiodd yn arbennig o dda ar ddiwrnod y rowndiau terfynol gan mai ei gystadleuaeth ef oedd yr olaf i ddechrau ar y dydd. Hefyd cafodd anawsterau technegol gyda’r caledwedd a gyflenwyd a gallai hyn fod wedi tynnu sylw cystadleuwyr llai canolbwyntiedig.”

 

 

 

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.