Newyddion y Coleg

Dewisiad ar gyfer Carfan y DU am ei sgiliau safon orau’r byd

Mae prentis trin gwallt a dylunydd uchelgeisiol cynnyrch adwerthu wedi profi eu bod yn meddu ar ddoniau safon orau’r byd yn dilyn eu dewisiad i Garfan WorldSkills y DU.

Mae Ellie Hanley, sy’n 19 oed ac yn dod o Hwlffordd a Phoebe McLavy, sy’n 20 oed ac yn dod o Gaerfyrddin, wedi cael eu dewis ar gyfer Carfan y DU. Byddant yn hyfforddi er mwyn cael cyfle i gynrychioli Prydain yn Rwsia y flwyddyn nesaf yn WorldSkills, cystadleuaeth sgiliau ddwyflynyddol fwyaf y byd. 

Mae’r prentis trin gwallt Phoebe, sy’n gweithio i salon Morgan Edward yng Nghaerfyrddin, wedi bod yn llwyddiannus mewn ystod o gystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol yn cynnwys WorldSkills UK Live, cystadleuaeth rownd derfynol a gynhelir bob blwyddyn yng nghanolfan NEC Birmingham.

Mae Edward Rees, perchennog salon Morgan Edward wedi bod yn cefnogi Phoebe ar hyd ei thaith gystadlu ac mae wedi darparu hyfforddiant yn ei salon. Meddai: “Dwy flynedd yn ôl dechreuodd Phoebe ei thaith WorldSkills a hithau’n drinydd gwallt ifanc, brwdfrydig, ond dibrofiad iawn.  

“Trwy ei gwaith caled a’i hymroddiad i’w chrefft mae hi wedi cystadlu ar draws y wlad ac wedi ennill nifer o wobrau ar hyd y ffordd.  

“Heddiw mae hi’n aelod tra chymwysedig a thalentog o Garfan y DU ac rydym ni fel salon wedi ymrwymo amser ac egni yn ei datblygiad. Bellach mae Phoebe yn gaffaeliad i ni.  

“Byddwn yn annog cyflogwyr eraill i arwain eu staff i lawr y llwybr gyrfaol cyffrous hwn.”

Ychwanegodd Phoebe McLavy: “Mae cystadlu a hyfforddi wedi bod yn brofiad anhygoel sydd wedi mynd â fi cyn belled â Budapest a’r Eidal ar gyfer gwersyll hyfforddi EuroSkills ac yn lleol, mae fy nghyflogwr a’r coleg yn buddsoddi mewn hyfforddiant ychwanegol. 

Mae Ellie Hanley, a ddewiswyd ar gyfer tîm marsiandïaeth weledol Carfan y DU, hefyd yn gyfarwydd â llwyddiant mewn cystadlaethau ac mae hi wedi cymryd rhan mewn ystod o ddigwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol yn cynnwys WorldSkills UK Live yn Birmingham lle enillodd hi fedal arian yn 2016. Meddai: “'Roedd mynd i WorldSkills Live yn yr NEC yn brofiad gwirioneddol anhygoel. 

“Roedd trawsnewid ffenestr blaen i arddangosfa’n canolbwyntio ar ffasiwn o flaen cannoedd o wylwyr yn brofiad dychrynllyd iawn ac yn dwyn pwysau ofnadwy arnom. 

“Rwyf wrth fy modd gyda fy newisiad ar gyfer Carfan y DU ac alla i ddim aros i fynd i’r afael â’r holl hyfforddiant dwys dros yr ychydig fisoedd nesaf.”

Mae’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru (ISEiW) yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n annog a chefnogi’r holl gystadleuwyr o Gymru sy’n cymryd rhan mewn cystadlaethau WorldSkills ac mae’n cynnig cefnogaeth i bawb ar bob lefel, o ddigwyddiadau rhanbarthol Cystadlaethau Sgiliau Cymru i lefel ryngwladol.  

Meddai Paul Evans, cydlynydd ISEiW yng Nghymru: “Mae’n broses gystadlu galed ond mae’n gefnogol iawn i gystadleuwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cystadlu    ar lefel safon y byd. 

“Hefyd mae’n broses gystadleuol iawn sy’n cynnwys cyfundrefn hyfforddiant ddwys, gyda chefnogaeth mentoriaid WorldSkills, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a cholegau er mwyn sicrhau y dewisir y goreuon i Dîm y DU ar gyfer cystadlu yn WorldSkills.”

Mae WorldSkills cyfwerth â’r Gemau Olympaidd mewn sgiliau. Denodd y digwyddiad 2017 yn Abu Dhabi 1,251 o gystadleuwyr o 59 o wledydd, a denodd dros 150,000 o ymwelwyr. 

Mae gan Goleg Sir Gâr enw da am lwyddo mewn cystadlaethau ar lefel fyd-eang ers 2009, yn cynrychioli meysydd yn cynnwys dylunio gwefannau, gwaith saer, plastro a leininau sych, gwasanaethau’r bwyty a thrin gwallt. 

Lluniau, o’r chwith, myfyrwyr Coleg Sir Gâr Phoebe McLavy ac Ellie Hanley sydd wedi cael eu dewis i gystadlu yng Ngharfan WorldSkills y DU.

 

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.