Cyfleusterau

Cyfleusterau

 

Mae’r ystod eang o gyfleusterau sydd gan y coleg yn dyst i’w fuddsoddiad ariannol a’r pwysigrwydd a roddir ganddo ar ddarparu’r amgylchedd dysgu gorau posibl i’w fyfyrwyr er mwyn eu paratoi ar gyfer byd gwaith neu’r brifysgol.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys: Arena dan do i geffylau; Ty bwyta hyfforddi (Bwyty Myrddin); Salonau gwallt a harddwch; Canolfan adeiladu a chanolfan peirianneg fodurol newydd; Stiwdio ddawns, Switiau CAD/CAM, canolfan beirianneg, Ffowndri haearn bwrw; Technolegau tecstilau; Maes chwarae pob tywydd; Cyfleusterau profi ffitrwydd a gwyddor chwaraeon; Academi Roland; Stiwdio Gyfryngau; Switiau Mac; Labordai iaith; Campws amaethyddol ynghyd â fferm weithiol a chanolfannau adnoddau dysgu gyda mynediad i’r rhyngrwyd a’r feddalwedd Microsoft ddiweddaraf.

Lleolir y cyfleusterau ar draws ein pum campws lle caiff gwahanol feysydd pwnc eu cyflwyno. Er enghraifft, Rhydaman yw canolbwynt yr holl gyrsiau adeiladu ac yno ceir amrywiol ardaloedd ar gyfer cyrsiau trydanol, nwy a solar. Ar gampws Pibwrlwyd fe welwch chi’r myfyrwyr arlwyo yn treulio noson bob wythnos yn y bwyty hyfforddi yn gweini’r cyhoedd neu’r myfyrwyr gwallt a harddwch yn treulio eu hamser yn cynnig triniaethau i gleientiaid yn y salon. Mae gan bob campws ei amgylchedd dysgu unigol ei hun ac rydym yn argymell bod darpar fyfyrwyr yn dod i weld y cyfleusterau mewn noson agored lle byddant hefyd yn medru siarad â’r staff dysgu a’r staff cynnal.

 

CSG Facilities

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.