Llywodraethu

Rhagarweiniad

Croeso

Ar ran yr holl lywodraethwyr hoffwn eich croesawu i adran lywodraethol gwefan Coleg Sir Gâr. Yma gallwch gael gwybodaeth am y Gorfforaeth a’i Phwyllgorau, ei pholisïau a’i gweithdrefnau llywodraethol, cofnodion cyfarfodydd a manylion ynghylch sut i gysylltu â’r Gorfforaeth.

Mae’r Corff Llywodraethol (neu’r Gorfforaeth fel y’i gelwir weithiau) yn gyfrifol am genhadaeth a chyfeiriad strategol y Coleg; mae’n pennu polisi ac yn monitro perfformiad y coleg gan sicrhau bod y dysgwr a’r gymuned ehangach wrth wraidd y coleg. Ar hyn o bryd ceir 19 llywodraethwr o amrywiaeth eang o gefndiroedd; maent yn cynnwys cynrychiolwyr o’r gymuned, busnesau a’r awdurdod lleol yn ogystal â thri llywodraethwr o blith y staff, a enwebwyd ac a etholwyd gan staff, a dau lywodraethwr o blith y myfyrwyr. Gyda’i gilydd maent yn ffurfio tîm brwdfrydig, sydd ag ymrwymiad cadarn i ddatblygiad y coleg ac sy’n benderfynol i roi’r gorau o’u profiad personol a’u sgiliau strategol i ychwanegu ymhellach at ddyfodol ffyniannus Coleg Sir Gar a llwyddiant ei holl fyfyrwyr.

Bwriad y rhan hon o wefan y coleg yw darparu pwynt mynediad agored i waith y Gorfforaeth gan roi cipolwg ar weithgareddau ei gwahanol bwyllgorau ac agweddau ar ei gwaith. Mae’r Gorfforaeth yn ymrwymedig i bolisi o lywodraethu agored.

Roger Evans

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Chwaraeon

Chwaraeon

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

Dysgwyr 14-19

Dysgwyr 14-19

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Campysau

Campysau

Llyfrgell

Llyfrgell

Dolenni Cyflym

Cysylltwch gyda ni

  •               

  • This page is also available in English. Please change the language option at the top of the page to access.